Jounalistik

Journalistik er en metode at skaffe information på og så formidle den videre, altså at videre føre vigtig information og understrege sin egen mening på en neutral vinkling.

Dette er bedst at forklare det ved at fortælle om hvordan den ser ud, en journalistisk opgave/rapport indeholder nogle punkter som altid er en den af journalistik.

Først er der sproget du bruger, sproget skal enten fremhæve noget, fx et problem eller nyt produkt.

Men journalistik er ikke bare reklame eller propaganda. Det er en metode til at hurtigt indsamle information, meninger og store begivenheder, det kunne være et festeval som man syntes der er historisk og vigtigt at vide om. Så indsamler man information omkring det og finder så en metode at videre give den information på, altså fx en avis eller announce.

Meningen med journalistik er at få noget information samlet og forme den til at fremhæve noget som man selv syntes er vigtigt og derved gøre det interessant for en større medie gruppe eller publikum.

Sport Science

Sport science handler om at studerer og forbedre forskellige sport metoder og teknikker. Det dækker over et bredt omfang af emner indenfor sportsbranchen, så som ernæring, fysik, anatomi og psykologi osv.

Sport Science kan både bruges i professionelt sammenhæng så vel som i din fritid. Vi skulle lave en sport science video som omhandler et valgfrit emne. Vi valgte, at undersøge hvilken sparkemetode der var mest effektiv i forhold til længden af skydningen.

I videoen er det vigtigt at man tager forbehold til ophavsretten, da den skal offentliggøres, og derfor ikke må indeholde nogen filer der er copyright på, ellers kan man komme i ballade med ejeren. Udover ophavsret skal man også tænke på de mere billede relaterede ting. Det vil sige billede, vinke og bevægelse. Om det er total eller nærbillede, fugle eller frøperspektiv kan betyde meget for hvordan videoen udtrykker sig.

Ophavsret

I Kommunikation/IT kommer man til at arbejde med ophavsret, da det er vigtigt at vide hvad vi må bruge i vores opgaver. Vi skal sørge for at det materiale vi har taget udefra ikke har copyright på. Dette gælder bl.a. lydfiler, billeder og film og kan være strafbart, hvis man bruger en andens materiale uden at have fået lov af den lovmæssige ejer.

Dette skulle vi f.eks. tænke på i den Sport Science video, som vi lavede i starten af året, hvor vi skulle sørge for at vores lydfiler ikke var ejet af nogen.

Politisk kommunikation

Vi fik en opgave om, at lave en fiktiv politiker, og vælge en målgruppe til den fiktive politiker. Der skulle også føres en valgkampagne, altså vi skulle finde noget han stod for, og lave en valgplakat til den fiktive politiker. Via gallup kompasset skulle vi finde en målgruppe for vores politiker, og ud fra målgruppen lave en flyer der kunne beskrive, hvad han stod for. Til at lave hans valgplakat brugte vi Photoshop og til flyeren brugte vi InDesign.