Laswell Modellen

Harold D. Laswell var den første til at lave en kommunikationsmodel. Den første han lavede var i 1930’erne dog lavede han en bedre version i 1948. Denne kommunikationsmodel blev navngivet Kanylemodellen.

De fem H'er

Den har også et andet navn, De Fem H’er (Hvem siger Hvad i Hvilken kanal til Hvem og med Hvilken effekt). Denne model er stadig brugbar og bliver sågar stadig brugt. Jeg har ladet et link under dette afsnit for at give en illustration af hvordan modellen ser ud, men den måde den er bygget op på er at vi har en ”Afsender” der skal forsøge at få et ”Budskab” igennem et ”Medie” ved hjælpe af en speciel ”Kodning” til enbestemt ”Modtager”. Disse begreber lyder måske indviklet hvis man ikke er sat ind i stoffet men fat mod, det er slet ikke svært.

De fem h'er

En afsender kunne være en firmaleder eller en bankleder der leder efter at få nye ansatte. Han har et budskab om en stilling han gerne vil have fyldt ud, dette bruger han et medie i form af f.eks. tv, plakat eller lignende. Han ønsker selvfølgeligt at han får sit budskab ud bedst muligt, så han bygger sin/sit medie op med en tekst efter en bestemt kodning der rammer lige hans målgruppe nemlig en ung fyr eller dame med den ønskede uddannelse eller interesse. Modtageren er så den unge fyr eller dame med disse kvalifikationer.

AIDA Attention Interest Desire Action

AIDA står for Attention, Interest, Desire og Action. Dette er hovedsagligt brugt i form af salg. Du ønsker at din reklame vækker opmærksomhed hos modtageren. Dernæst skal du have modtagerens interesse, og tilmed få modtageren til at føle en form for behov for at eje dit produkt. Sidst men ikke mindst skal du have din modtager til at købe dit produkt.

Aida modellen

Opmærksomheden kan blive fanget ved at lave en klingende og spændende overskrift / introsætning. Interesse er lidt mere ”tricky” da det ofte kommer an på hvilken målgruppe du forøger at ramme. Men ofte vil du forsøge at finde et produkt som din målgruppe behøver og derved skabe en interesse. Hvis det lykkes dig at skabe en interesse hos modtageren skal du opbygge et behov hos modtageren. Dette gør du blandt anden ved at fortælle om hvor fantastisk, revolutionerende, nyt-tænkende osv. dit produkt er. Sidst skal du fortælle hvor din modtager kan finde dette produkt henne.

KISS Keep it simple, stupid

KISS, der betyder Keep It Simple Stupid, er en kommunikationsmodel der skal fortælle en at man skal huske at holde sin hjemmeside hvis det nu er det man beskæftiger sig med så enkel som muligt. Hvorfor burde jeg bruge denne teknik spørg du sikkert dig selv. Ved hjælp at denne teknik øger du brugervenligheden af din brugerflade/hjemmeside og derved effektivisere indlæringspotentialet hvis denne hjemmeside indeholder informationer du ønsker skal komme igennem til en modtager. Dog hvis ideen med din brugerflade eller hjemmeside er at lave sjov kan ”forstyrrelse” ikke undgås.

Personas

Når vi arbejder med at definere vores målgruppe, gør vi det for i sidste ende at finde ud af, hvordan vi skal skrue vores kommunikation sammen, så vi rammer vores målgrupper bedst muligt.! Personas er fiktive, realistiske personer, som medlemmerne i et designteam skaber deres kommunikationsmodel ud fra ved at afgrænsede eller identificerede målgruppen. Ud fra hvad man ved om eksempelvis segmentet, forsøger man at skabe en eller flere profiler på, hvordan et typisk medlem af gruppen kunne se ud. En persona er med andre ord en detaljeret målgruppetype, sådan som et designteam forestiller sig ham/hende.

Nyhedstrekant

Nyhedstrekanten er en kommunikationsmodel som ofte er brugt i aviser og nyheds tv-programmer med sammenhæng. Med andre ord viser den hvordan en journalistisk tekst er opbygget. Nyhedstrekanten er opbygget på den måde at Nyheden ligger øverst i trekanten, dernæst kommer Uddybning. Midterst ligger Baggrund. Det anden sidste punkt hedder Sekundært og sidst Detaljer. I nyhedsdelen skriver man om sin sensationelle nyhed, som kunne være at man har opdaget kuren på kræft.

Nyhedstrekanten

I uddybning uddyber man sjovt nok om sin nyhed. Baggrund er brugt til at vise en form for baggrundsviden om sin nyhed. Så er der den sekundærer afdeling hvor du ofte putter sådan noget som diverse ting du gerne vil skrive. I detaljeafdelingen skriver man gerne nogle infoer/oplysninger såsom navn, adresse, e-mail, medskribenter osv.