# Opgavenavn Pris
27 tagrender 500
35 tag, inddækning ved aftræk 0
61 nedløb 700
96 tag, forskelling 0
99 udhæng, maling 100
100 udhæng, maling 100
130 gummifuger udskiftes 350
303 hul i tagrende 500
324 nedløb fastgøres 350
330 nedløb repareres 350
349 beklædning udskiftes 674
388 råd i søjler 0
401 tagrende repareres 500
483 toilet/vaskerum. utæt urinal. 0
548 ovenlysvlndue. 0
569 vvs 0
724 gummifuger mangler 350
805 loftarmaturer 0
814 lydabsobanter 0
904 knækket tagsten 0
1028 inddækning skiftes 0
1093 ventil påbegyndt tæring 0
1095 ventil påbegyndt tæring 0
1106 tæring af rør 0
1108 ventil påbegyndt tæring 0
1113 ventil påbegyndt tæring 0
1127 ventil påbegyndt tæring 0
1129 ventil påbegyndt tæring 0
1488 gulv. 450
1495 gulv 0
1668 rep af loft 0
1978 el. 0
2025 sparkeplade til cafe disk 0
2215 tag skiftes 0
2313 gulvbelægning def. 450
2364 elskab rep.. 0
2447 fugt i væg 0
2465 mug ved ovenlys 0
2554 defekt stikprop 0
3369 væg mures om 0
3418 rep af hul. 0
3461 blandingsbatterier skiftes 0
4140 udskiftning af søjler 0
4210 tagsten udskiftes 0
4299 stålramme udskiftes 0
4360 teglsten skiftes 0
4364 tagsten udskiftes 0
4671 dette er en test på en opgave indtastet i helpdesk til casper trapp 0
4793 rep af gulv 450
4889 lampedæksel mangler 0
4957 loft males 400
5162 frugt i rum 0
5168 rep af vinduebænk 0
5303 manglende dæksel til lampeudtag 0
6827 el-tavle - termografiskrapport 0
6860 nedløbsrør 350
6900 rørudskiftning brugsvandsrør 0
6918 nedløb 350
7016 beton spær 0
7034 tag 0
7182 udskiftning af belysningsanlæg og armaturer 0
7200 udskiftning af abdl anlæg 0
7204 udskiftning af blandekreds i kælder 0
7207 udskiftning af umdercentral 0
7213 gennemgang af eltavle samt alle afbryder og stikkontakt i hele børnehaven 0
7214 udskiftning og gennemgang af eltavle 5 stk fordelertavle 0
7215 udskiftning af hovedeltavle 0
7216 udskiftning af ventilationsanlæg 0
7218 udskiftning af brugsvandsanlæg 0
7315 udskiftning af undercentraler cts 0
7316 udskiftning af gaskedel 0
7320 udskiftning af undercentral 0
7330 udskiftning af belysning i vuggestue 0
7356 indregulering af ventilationsanlæg efter rengøring 0
7403 tilstoppet nedløb 350
7483 udskiftning af ødelagte tagsten 0
7542 ventilationsanlæg 0
7600 udskiftning af komplet vandindstallation 0
7601 demontering af blænde rør 0
7602 udskiftning af varmeinstallation primært i kælder. 0
7665 udskiftning af fordeler tavle i teknikrum 0
7730 damgården vindfang 0
7846 tag 0
8197 dæksel i eltavle i kælder bygning 1976 0
8262 tag 0
8265 rep. af gelænder 500
8296 børnetoiletter 0
8386 blandingsbatteri 0
8420 belysning 0
8421 belysning blok 6 0
8422 linoleumsgulve 20
8443 belysning i blok 100 0
8450 belysning 0
8529 belysning 0
8531 belysning 0
8533 belysning 0
8538 belysning 0
8581 belysning 0
8871 ny gasregulator 0
8967 ny gulvbelægning. 450
# Opgavenavn Pris
33 vindskeder, malerbehandling 1680
57 trappe, reparation af trin 1000
82 dør, udskiftning af blindplade 1500
106 vindue males 1000
115 gummifuge udskiftes 700
155 træbeklædning males 800
188 gummifuger udskiftes 70
377 trykudligningshætter mangler 1200
416 dårlige fuger ved sålbænk 475
425 dårlige gummifuger udskiftes 280
428 facadebeklædning repareres 550
429 facadebeklædning repareres9 550
457 tagrende og nedløb udbedres 1050
504 stern udskftes 1300
506 nedløb mangler 700
630 udhæng males 840
634 udhæng repareres 1300
645 tæret faldstamme 1050
714 tagrende repareres 500
733 sokkelpuds repareres 400
734 tagrende repareres 500
740 bindingsværk repareres 674
752 front på kviste renoveres 674
772 nedløb mangler 350
781 gummifuge udskiftes 210
787 lap på tagpap 400
799 ventilationsrist mangler 0
818 test hul i gulv lukkes 450
821 test gulvbelægning ved væg mod gang repareres. 450
863 udhæng på kvist males 420
871 huller i tagrende 1500
878 gummifuge udskiftes 70
898 stern mald 840
906 trappetrin repareres 500
1030 udhæng males 840
1035 dårlig fuge 140
1515 vægge males 480
1553 gulvbelægning 450
1643 rep af gulv 900
1967 gulvbelægning def 450
2023 rep af gulv 450
2082 gulvsamling def. 450
2083 fodliste løs 450
2087 gulvbelægning def 450
2125 skørt skuftes 1100
2204 vindskede repareres 1300
2237 dårlige fuger repareres 280
2244 gulvbelægning samling 450
2322 tagsten rettes 1000
2383 gulvbelægning 900
2404 svejsning af guldfuge 450
2406 fugeslip ved vask 140
2407 gulvsamling ved dør 450
2462 guldfuge skal skiftes 450
2468 mug på væg 750
3217 skydedør binder 1000
3413 loftplade skiftes 555
3419 maling af væg 600
3437 rep af dobbelt dør 1000
3450 udskiftning af gulvplanker. 1348
3572 ovenlysvindue er utæt 1500
4075 dårlige fuger udskiftes 420
4154 beklædning repareres 500
4317 murværk repareres 475
4330 sætningsrevner repareres 475
4331 tagrender og nedløb rettes op 1500
4402 inddækning rettes 500
4413 trappe repareres 1000
4565 underbrædder males 840
5117 hul i linoleum repareres 450
5130 vandhane efterspændes 0
5467 loft males 720
5487 fuger udskiftes 700
5489 rør males 1050
5504 troldtekt plader udskiftes 1200
6817 udskiftning af etanit bølgeplader 0
6821 udskiftning af ventilationsmotor og ventialtinsspjæld, samt rep. af kanaler 0
6871 glas list 1500
6917 sokkel 800
7015 stern 1500
7263 tag 0
7652 facade 400
8104 nedløb 1400
8110 nedløb 1050
8342 belysning 0
8347 ydervæg 0
8348 udluftningsventiler i bade- og toiletrum 0
8349 beskadiget murværk efter påkørsel. 950
8419 spartling og maling af vægge 0
8424 belysning 0
8447 belysning 0
8448 belysning blok 4 0
8460 gulve 914
8504 nedløb 1050
8522 nedløb 1050
8541 tagrende 1000
8976 fugtskadei gang 001 1500
9250 fuge revnet 750
9352 løs linoleum 450
9354 fugtskade 600
# Opgavenavn Pris
126 murværk, dårlige fuger 70
420 dårlige gummifuger udskiftes 140
453 rygning repareres 0
491 skotrende repareres 0
495 skifertag eftergås 0
500 udluftning males 400
527 loftbelysning. 0
545 toilet. 0
601 understrygning. berapning af vægge. 0
619 vægbeklædning udskiftes til andet materiale , da det er udgået 0
620 vægbeklædning udskiftes 0
655 vægbeklædning udskiftes til andet materiale , da det er udgået kopi 0
682 tæret vandrør inkl. 0
938 facade males 384
1115 ventil påbegyndt tæring 0
1595 utæt tag 0
1734 lysarmaturer er ubeskyttede med bolde 0
1751 behandling af gulv 360
1828 gulv. 0
1985 loft belysning. 0
2046 vægge pudses 0
2051 vægge pudses 0
2056 vægge pudses 0
2240 tagbrønd renses 350
2321 isolering af tag 0
2366 rep af rørisolering 0
2375 rep. af væg 0
2434 mugangreb på fuger ved pyramide ovenlys 0
2480 wandallsgården / lysarmatur stue + 1 sal udskiftes 0
2624 vask af gulve. 0
2879 brugsvandsindliøb 0
3324 tæring af rør 0
3946 lampeudtag 0
4234 træbeklædning males 100
4350 maling af lemme 200
4424 tag på elevatortårn udskiftes 0
4429 træbeklædning males 100
4772 rep. lak af dør 0
4776 rep af murværk i gang 0
5014 lak af bænke i hallen 0
5134 rep/maling af karm 250
6820 nedrivning af kælderskakt 0
6826 el- installationer 0
6828 udskiftninge af el-tavler 0
6894 sokkelpuds 400
7052 udskiftning af brugsvandsanlæg på tved skole - demontering og bortskaffelse 0
7159 kvist, maler 300
7176 udskiftning af fordelingstavle 0
7181 udskiftning af rør og blandekreds 0
7188 udskiftning af rør og blandekreds i blok 6 over for serviceleder 0
7208 indregulering af varmeanlæg 0
7211 udskiftning af røralarmer 0
7219 udskiftning af varmeanlæg hele skolen 0
7321 udskiftning af ventilationsaggregat 0
7323 udskiftning af belysningsanlægget 0
7325 udskiftning af gaskedel 0
7350 rygning 0
7392 sokkel rep. 144
7442 maling af kviste 400
7474 udskiftning af låge til kælderskakt 0
7488 retning af tagsten 0
7490 maling af facader 96
7515 udskiftning af tagsten 0
7554 udskiftning af abdl 0
7882 belysning 0
8055 udskiftning af motorventiler 0
8191 udskiftning af fordelingstavle 0
8195 udskiftning af hoved eltavle 0
8198 udskiftning af fordelingstavle i kælder bygning 76 0
8203 udskiftning af gaskedel 0
8291 badeværelse 0
8310 sokler 0
8436 belysning gamle gymnastiksal og omklædningsrum 0
8444 linoleumsgulve 20
8449 linoleumsgulve 20
8471 gulve 0
8532 maling 250
8579 linoleumsgulve 20
8580 maling 120
8657 træk fra krybekælder. 0
8663 skabe 0
8665 lys 0
8716 gulv 180
8719 trappe 0
8721 gulv. 80
8722 lakering af trappe 0
8728 gulv 80
8790 tagudskiftning 0
8791 tagudskiftning 0
8906 pudsskade 0
9055 loftbelysning udskiftes. 0
9064 nyt køkken. 0
9085 udskiftning af linoleum på trappe. 0
9111 maling af klasselokale 0
9115 udskiftning af gulv og maling af klasselokale 22 0
9164 fugtskade på væg 0
9196 toiletter i forbindelse med mødelokale udskiftning af blandings armatur 0
9372 tæring af rør 0
9454 maling skallet af 72
9418 ventilation: kulfilter stoppet ingen sugkulfilterne koster 1754.-i alt me... 0
# Opgavenavn Pris
93 sokkel, males 96
97 sokkel, maling 192
101 sokkel, maling 48
383 gummifuger skiftes 140
1398 tilledinger til lamper er oplagt ulovligt 0
1592 rep af pus/fugtskade 0
1923 ørkildskolen 0
2027 rep af gulv 450
2047 gulvbelægning overgang 450
2081 gerigter mangler 0
2099 garderobe gulv (ved uu vejleder, mellemleder og mødelokale 6062) 240
2148 armatur 0
2256 dørkarm løs 0
2598 dørkarm 0
2629 vask af gulve. 0
2777 bibliotek kontor 6064. gulv 240
2807 personaletoiletter (samlet) gulv 140
2809 gang v. personaletoiletter. gulv 180
3356 radiator males 465
3434 blandingbatterier skiftes 0
3457 udskiftning af blandingsbatterier 0
3477 ventilationsamaturer skiftes 0
3490 lakering af trægulv 0
3843 maling af vindu og vægge i indgang 0
3976 t-gang wc, loft 240
3977 t-gang wc, radiator 465
3996 kiosk, gulv 420
4118 mødelokale c-gang(lille), rep af mur 0
4119 mødelokale c-gang (lille), el kabler 0
4236 billedkunst depot ( keramik ovn), sætningsskade 0
4977 hul i loft 385
4997 rep af murværk 0
5036 polish af gulv 240
5153 lak af fodlister 0
5514 vestre skole, klasse g 1.01 (loft) 240
5561 vestre skole, fællesrum g 1.05 (lofter) 240
5925 vestre skole, klasse g 1.14 (loft) 240
5948 vestre skole, gang g 1.19 (gulv) 120
5980 vestre skole, gang f 1.05 ( trappe til 1.sal) 0
5994 vestre skole, vaskerum f 1.14 (gulv) 100
5997 vestre skole, gang f 1.15 (gulv) 60
6071 vestre skole, multirum h 1.05 (loft) 240
6077 vestre skole, rengøringsdepot h 1.06 (gulv) 200
6113 vestre skole, omklædning bad/toilet h 1.13 (loft) 0
6174 vestre skole, fællesrum h 2.09, h 2.10 og gang h 2.11 (indvendige døre og karme) 500
6183 vestre skole, omklædningsrum og bad k 1.01(loft) 0
6227 vestre skole, garderobe j 1.23 (gulv) 180
6236 vestre skole, personale rum j 1.21 (gulv) 240
6297 vestre skole, klasse j 1.02 & v.st j 1.02a (loft) 160
6324 vestre skole, klasse j 1.06 & v.st j 1.06a (loft) 160
6350 vestre skole,klubhus rengøringsrum/toilet (gulv) 80
6355 vestre skole, klubhus toiletter dreng og pige (gulv) 80
6360 vestre skole, klubhus depot rum (gulv) 160
6413 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.02 og c 0.06 (loft) 80
6555 vestre skole, gang a 1.21 (gulv) 120
6704 vestre skole, gang a 0.03 (gulv) 200
6711 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.06b (loft) 160
6739 vestre skole, personale toiletter a 0.04 (sætningsskade) 0
6741 vestre skole, billedkunst toilet (loft) 160
6773 vestre skole, gang a 1.12 (indvendig døre og karme) 120
6848 fuger i murværk 475
6939 revne 475
7161 kvist 500
7177 demontering af føler, udskiftning af samleboks og strømstik 0
7217 udskiftning af blandekreds til ventilation 0
7402 revnet zinkindækning 500
7423 sten itu 475
7432 sokkel rep 0
7445 opstuvede vand i tagrende 500
7512 lodrette lister på tag eftergås 400
7733 damgården. kældertrappe og trappe til stueplan. 500
7734 damgården. personale omklædning 0
8201 udskiftning af eltavle 0
8307 vinduer og døre 250
8339 cykelskur 500
8381 maling 250
8383 maling 250
8429 linoleumsgulv 450
8464 maling 250
8480 gerigter 250
8530 vægge 0
8602 maling af murværk 475
8661 maling. 250
8678 lys. 0
8736 gulv. 300
8742 gulv 400
8746 gulv 300
8749 vedligeholdelse af gulv. 300
8787 stålfacade rep af maling 211
8788 tagnedløb 500
9010 sætningsskade ved elevator. 475
9290 fugt 360
9347 afslutning ved dørtrin 450
9348 hul i linoleum 450
9359 revne linoleum 450
9370 linoleum revnet 450
9376 linoleum løs 450
9380 maling af vindueskarm 250
9453 maling skallet af 240
9844 gulv 450
# Opgavenavn Pris
468 eternittag udskiftes 0
511 alm. udskiftning af belysning 0
513 vandinstallation 0
597 maling af vægge 0
704 facade males 48
824 udskiftning af varmeforsyning 0
853 udskiftning af belysning 0
858 ny vandinstallation 0
963 alm. udskiftning af belysning 0
1011 udskiftning rørinstallation 0
1067 ledninger til væglamper er oplagt ulovligt 0
1124 udskiftning af belysning 0
1136 udskiftning af gaskedel/fjernvarme 0
1189 kildebækken - belysning 0
1205 vvb udskiftes 0
1232 tagplader udskiftes 0
1269 afbryder rettes op 0
1278 udskiftning af gaskedel 0
1284 udskiftning af varmtvandsbeholder 0
1388 tilledinger til lamper er oplagt ulovligt 0
2102 serviceleder sætningsskade 0
2352 varmerør udskiftes 0
2353 varmerør udskiftes 0
2454 lakering af trætrappe til 1. sal 0
2493 wandallsgården / kælder opretning af vægge for fugt + maling 0
2788 depot fællesrum 2. gulv 160
3336 armatur i bruser skiftes 0
3464 udskiftning af ventilationsamaturer 0
3517 lakering af trappe 0
3574 udskiftning af termostatventiler 0
3594 vvs-installation 0
3604 el-installation 0
3628 el-install. 0
3999 kiosk, sætningsskade 0
4000 kiosk, dør 120
4011 billedkunst depot, sætningsskade 0
4021 sløjd, sætningsskade og rep. af mur 0
4051 gang ( skoleleder/edb rum/ mødelokaler), gulv 100
4125 forrum lærerværelse, sætningsskade 0
4202 n-gang + forhal, døre 0
4213 gang n6, dør 0
4231 sfo lille gang (sfo køkken), gulv 60
4233 sfo lille gang ( sfo køkken), rep. af gulv 0
4777 rep af karm 0
4778 rep af fuge 210
4803 rep af væg 0
4818 lakering af fodlister 0
4986 rep. af ride bander i lille hal 0
4995 rep af rørgennemføring 0
5005 rep af væg i herrer rum 4 0
5133 rep af væg 0
5139 lak af bænke 0
5143 lak af bænk 0
5146 lak karm 0
5150 lak af dør 0
5167 maling af vægge 240
5537 vestre skole, klasse g 1.03 (loft) 240
5862 vestre skole, klasse g 1.06 (loft) 240
5893 vestre skole, depot g 1.09 (gulv) 120
5896 vestre skole, depot g 1.10 (gulv) 100
5934 vestre skole, it/depot rum g 1.15 (loft) 240
5945 vestre skole, toilet g 1.18 (loft) 216
5959 vestre skole, toilet f 1.01 (sætningsskade) 0
5971 vestre skole, gang f 1.03, f 1.07 & afsats 1.sal (trappe til 1.sal) 0
5976 vestre skole, gang f 1.05 ( fuge i væg) 140
5989 vestre skole, aula f 1.11 (trappe) 0
5990 vestre skole, køkken f 1.13 (gulv) 80
6007 vestre skole, rengøringsrum f 1.17 (gulv) 60
6050 vestre skole, spu. h 1.02 (loft) 240
6241 vestre skole, personale rum j 1.21 (sætningsskade) 0
6244 vestre skole, sfo j 1.20 (trappe) 0
6304 vestre skole, klasse j 1.03 & v.st j 1.03a (loft) 160
6308 vestre skole, klasse j 1.03 & v.st j 1.03a (reparation af fuge) 0
6368 vestre skole, klubhus køkken/alrum (rep. af gulv) 0
6428 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.07 & lille gang (loft) 80
6441 vestre skole, gang 10 årgang c 0.12 (gulv) 160
6561 vestre skole, psyk. soc. a 1.19 (gulv) 180
6683 vestre skole, teknikrum/lager/fyrrum a 0.17 (vægge) 0
6769 vestre skole, gang a 1.12 (gulv) 0
6798 vestre skole, fællesrum g 1.05 (sætningsskade) 0
6823 udskiftning af brugsvandsanlæg 0
6928 halv tag 0
7054 belysningsanlæg - belysning i kontorrum 0
7066 belysningsanlæg - belysning, kontor med dagslys 0
7484 udskiftning af tagbeklædning 0
7487 udskiftning af vindskeder 0
7501 rep. af murværk 48
7614 udskiftning af kassearmaturer med lysstofrør i kontor og personale områder 0
7636 udskiftning af cts undercentral i teknikrum 0
7640 udskiftning af ventilationsaggregater på tag 0
7642 udskiftning af udsugningsventiltorer på tag 0
7717 renovering af varmeanlæg 0
7772 udskiftning af gasfyr i kælder 0
7925 facade rens 48
8059 udskiftning af eltavle fordelingstavle 0
8200 udskiftning af fordelingstavle i fysikbygning 0
8385 belysning 0
8626 tag udskiftes. 0
8949 nyt slidlag på indkørsel 0
9201 varmerør udskiftes 0
# Opgavenavn Pris
359 vindskede males 140
451 udhæng males 140
528 maling af vægge 120
760 overdækning males 140
897 sætningsrevner i sokkel 300
1024 dårlige fuger 280
1066 yderdør males 120
1184 fuger 210
1674 maling af baderum 120
1754 behandling af gulv 160
2058 polish på linolium 140
2098 uu vejleder gulv 360
2124 træbeklædning males 100
3020 polish linolium 140
3953 dør 250
3965 dør 250
3978 t-gang wc, dør 250
3986 t-gang lokale t6, dør og karm 250
3992 t-gang lokale t7, dør 250
4005 rengøringsdepot (kantine), dør 250
4007 billedkunst depot (keramik ovn) dør 250
4008 billedkunst depot, gulv 360
4010 billedkunst depot, dør 250
4014 billedkunst, dør 250
4017 håndarbejde, dør 250
4024 sløjd depot, dør 250
4029 musik store depot, dør 250
4033 musik lille depot, dør 250
4108 c-gang klasselokale c4, vægge 360
4141 trappeopgang (aula), dør 250
4155 toilet aula ( handicaptoilet), dør 250
4165 klasselokale n5, dør 250
4170 klasselokale n4, dør 250
4175 klasselokale n3, dør 250
4180 klasse lokale n2, dør 250
4185 klasselokale n1, dør 250
4226 sfo toiletter (sfo køkken), gulv 120
5525 vestre skole, fællesrum g 1.02 (loft) 240
5529 vestre skole, fælleslokale g 1.02 (indvendig døre og karme) 250
5539 vestre skole, klasse g 1.03 (indvendige døre og karm) 250
5540 vestre skole, fælleslokale g 1.02 ( indvendige karme) 250
5547 vestre skole, klasse g 1.04 (loft) 240
5899 vestre skole, depot g 1.10 ( indvendig døre og karme) 250
5902 vestre skole, klasse g 1.12 (loft) 240
5915 vestre skole, fællesrum g 1.13 (loft) 240
5947 vestre skole, toilet g 1.18 (indvendig dør og karm) 250
5952 vestre skole, gang g 1.19 (indvendig dør og karm) 250
5998 vestre skole, gang f 1.15 (loft) 300
6008 vestre skole, rengøringsrum f 1.17 (loft) 240
6010 vestre skole, rengøringsrum f 1.17 ( indvendig dør og karm) 250
6012 vestre skole, toilet f 1.18 (loft) 300
6014 vestre skole, toilet f 1.18 (indvendig dør og karm) 250
6021 vestre skole, handicaptoilet l 1.01 (indvendig dør og karm) 250
6026 vestre skole, toilet l 1.02 & l 1.03 (indvendig dør og karm) 250
6052 vestre skole, spu. h 1.02 (indvendig dør og karm) 250
6063 vestre skole, lokale h 1.04 (gulv) 280
6101 vestre skole, gang h 1.10 (indvend dør og karm) 250
6107 vestre skole, toilet h 1.11 (indvendig døre og karme) 250
6114 vestre skole, omklædning bad/toilet h 1.13 (indvendig dør og karm) 250
6180 vestre skole, gang k 1.04 (indvendige døre og karme) 250
6190 vestre skole, toilet k 1.02 (indvendige døre og karme) 250
6204 vestre skole, gang i 1.02 (gulv) 280
6210 vestre skole, redskabsrum i 1.03 (gulv) 300
6225 vestre skole, personale toilet j 1.22 (loft) 320
6231 vestre skole, garderobe j 1.23 (indvendig døre og karme) 250
6239 vestre skole, personale rum j 1.21 (indvendig døre og karme) 250
6259 vestre skole, balkon j 2.25 (indvendig dør og karm) 250
6263 vestre skole, balkon j 2.27 (indvendig dør og karm) 250
6291 vestre skole, klasse j 1.01 og v.st j 1.01a (loft) 320
6338 vestre skole, klasse j 1.08 & v.st j 1.08a (loft) 320
6341 vestre skole, klubhus entre (gulv) 300
6353 vestre skole, klubhus rengøringsrum/toilet (indvendig døre og karm) 250
6372 vestre skole, klubhus køkken/alrum (indvendig døre og karme) 250
6380 vestre skole, klubhus opholdsrum (indvendig døre og karme) 250
6411 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.02 og c 0.06 (gulv) 260
6415 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.02 og c 0.06 (indvendig døre og karm) 250
6426 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.07 & lille gang (gulv) 280
6445 vestre skole, gang 10 årgang c 0.12 (indvendig dør og karm) 250
6470 vestre skole, demonstrations lokale d 1.06 & opbevarings lokale d 1.05 (indvendig dør og karm) 250
6477 vestre skole, biologi d 1.07 (indvendig døre og karme) 250
6484 vestre skole, fysik/kemi d 1.04 (indvendig dør og karm) 250
6511 vestre skole, sløjd svejse rum d 0.07 (indvendig døre og karme) 250
6552 vestre skole, arbejdsplads a 1.17, a 1.18 og gang a 1.04 (indvendig døre og karme) 250
6650 vestre skole, lokale a 3.04 (indvendig dør og karm) 250
6663 vestre skole, klasse a 3.05 (indvendig døre og karme) 250
6669 vestre skole, lokale a 3.08 (indvendig døre og karme) 250
6691 vestre skole, rengøringsrum/depot a 0.17a (indvendig døre og karme) 250
6695 vestre skole, uu vejleder a 0.15 (indvendig døre og karme) 250
6742 vestre skole, billedkunst toilet (indvendig døre og karme) 250
6744 vestre skole, depot b 0.02 (indvendig døre og karme) 250
6765 vestre skole, kontor a 1.15 (indvendig døre og karme) 250
6944 overdækning ved dør 140
7091 nedløb 350
7092 nedløb 350
7093 nedløb 350
7250 rep af murværk og maling gavl mod øst i syd 140
7429 revne i sokkel 300
7433 gummifuge eftergås 350
8193 gavlbeklædning 100
8290 vindskeder og underbrædder ved tagudhæng 140
# Opgavenavn Pris
342 rense ventilationskanaler 0
558 betonskade. 0
596 udskiftning af toilet 0
599 varmtvandsbeholder 0
701 udskiftning af væge på toiletter 0
859 ventilationsanlæg 0
882 elinstallation - alm. udskiftning af belysning 0
915 ventilationsanlæg 0
919 belysning i hal og på skolen 0
926 el-installation 0
928 alm. udskiftning af belysning 0
942 alm. udskiftning af belysning 0
944 nye eltavler 0
946 nye armaturer 0
957 nyt ventilationsanlæg bygning (fladt tag) 0
960 udskiftning af lyskilder 0
964 udskiftning af kedel 0
973 alm. udskiftning af belysning 0
976 vandinstallation - nye rør og ventiler 0
986 muffe på fordelerrør er tæret 0
1014 ventilationsanlæg 0
1019 udskiftning af belysning i ungdomsklub 0
1020 udskiftning af belysning i sløjdlokale 0
1022 alm. udskiftning af belysning 0
1031 vandinstallation 0
1038 pudsskade. 0
1052 ny vandinstallation 0
1055 gulv. 0
1070 elinstallation, udskiftning af lyskilder 0
1085 pudsskade. 0
1092 afbryder 0
1100 løst puds 0
1102 udskiftning af lyskilder 0
1161 udskiftning af halogenspots 0
1163 udskiftning af belysning 0
1167 udskiftning af lyskilder 0
1238 udskiftning af belysning 0
1243 udskiftning af belysning 0
1261 udskiftning af belysning 0
1283 afbryder rettes op 0
1286 udskiftning af belysningsarmaturer 0
1293 udskiftning af vandinstallation 0
1304 udskiftning af belysning 0
1307 alm. udskiftning af belysning 0
1308 udskiftning af varmeforsyning 0
1309 udskiftning af belysningsarmaturer 0
1314 blød ledning ført gennem væg 0
1972 loftbelysning. 0
1979 loft. 0
2114 el. 0
2138 el. 0
2354 varmerør udskiftes 0
2367 rep af væg 0
3354 maling af vægge 0
3603 el-installation 0
3616 varmeinstallation 0
4019 sløjd, gulv 0
4407 rygning repareres 0
4771 rep. af karm/ inddækning 0
4800 rep af væg 0
4827 lakering af dørtrin 0
5136 lak af karm 0
5137 lak af karm 0
5149 lak af gelænder 0
5151 lak af dør 0
5182 ventilationsrist løs 0
6816 ny tagpap 0
6818 ny flisebelægning og membran 0
6920 tag 0
7059 varmefordelingsanlæg - udskiftning af isolering på varmerør 0
7060 varmefordelingsanlæg - udskiftning samt isolering af nye ventiler 0
7061 varmefordelingsanlæg - udskiftning af eksisterende rørisolering på varmefordelingsanlæg. 0
7067 belysningsanlæg - belysning, p-kælder. 0
7072 ventilation - udskiftning af udsugningsventilator til en ny spareventilator med en god virkningsgrad. 0
7133 blande kreds ventilation anlæg f og g 0
7137 udskiftning af blandekreds 0
7199 udskiftning af brugsvandsrør 0
7201 udskiftning af lysarmaturer børnehave del 0
7202 udskiftning af belysningsanlægget i vuggestuen mod legeplads 0
7203 udskiftning af belysningsanlægget i vuggestue 2 (mod sti) 0
7212 udskiftning og ret af belysningsanlægget 0
7264 tag 0
7292 tag 0
7326 udskiftning af brugsvandsanlæg 0
7334 udskiftning af belysning i børnehave 0
7507 rep. af murværk 0
7831 tag 0
8190 tag 0
8478 tag 0
8489 tag 0
8574 retning af tagsten 0
8922 afslibning og lakering af gulve i sløjd. 0
8978 maling af loft. 0
9002 tag 0
9003 tag 0
9156 gipsvæg 0
9200 varmerør udskiftes 0
9202 varmerør udskiftes 0
9305 defekte 0
9452 træk 0
# Opgavenavn Pris
378 ventilatorer udskiftes 0
397 vindskede males 140
637 maling. 120
845 montering af dæksler på lampeudtag 0
849 lampe skiftes 0
982 lampe mangler skærm 0
983 hul i ydervæg lukkes 0
985 lampe mangler skærm 0
1061 ydervæg pudses 0
1233 tagplader skiftes 0
1257 gummifuger udskiftes 140
2063 polish linolium 140
3330 udluftningshætte 0
3487 maling af vægge 0
3785 gulvbelægning skiftes 40
4077 arkivrum, gulv 160
4105 stern males 211
4823 rep af puds 0
4912 loft males 160
5364 sætningsskade laves 0
6825 udskiftning af belysningsanlæg 0
6931 halv tag 0
6932 halv tag 0
7042 rist 0
8543 vægge 120
9378 løs puds 120
# Opgavenavn Pris
222 facade og gesims males 288
252 vindskede males 280
277 underbrædder males 280
352 stern males 280
374 lyskasse repareres 400
414 pudsreperationer 400
437 værn males 300
890 stern males 280
1753 behandling af gulv 280
1756 behandling af gulv 280
2265 kontor kopirum gulv 280
2306 reperation af loft 385
2474 loftplade skal skiftes 385
3286 maling af karme 250
4192 klosrum n6, gulv 240
4222 sfo leder kontor, gulv 280
4914 dørkarm males 250
4915 dør males 250
5187 dør males 250
5202 dør males 250
5204 dørkarm males 250
5458 loft males 240
5991 vestre skole, køkken f 1.13 (loft) 400
6158 vestre skole, depot h 2.07 (gulv) 380
7377 maling af pudset facade 288
# Opgavenavn Pris
28 nedløb, fastgørelse 3500
29 facadeparti 112500
30 facadeparti, dårlig brystning 2022
32 gavlbeklædning, maling af lister 6330
41 kældervinduer, males 2000
43 kældervindue, udskiftes 4500
54 kælderdør, udskiftes 57000
76 vindue udskiftes 4500
92 vinduer, males 30000
95 vinduer, males 7000
98 vinduer, males 2000
102 vinduer, males 3000
103 vinduer og døre males 4000
104 dør males 2000
105 vinduer males 3000
114 vinduer, males 3000
116 vinduer, males 2000
120 træbeklædning males 2000
121 facadeparti males 25000
123 dør, males 3000
128 murværk, dårlige fuger 2375
129 facadepartier males 13000
135 facadepartier udskiftes 94500
219 vinduer males 4000
223 pudslag på trappe repareres 2500
253 kælderdør males 22000
326 tagrende rettes 4500
332 vindue udskiftes 9000
337 dør males 5000
350 trappe og belægning oprettes 1750
376 hul i ovemlyskuppel 4500
474 vindskede udskiftes 15600
484 loft 9990
507 tagpaptag udskiftes 60000
673 gulvbelægning def. indg. c1 1350
775 vindskeder males 2800
777 træbeklædning males 6000
784 trykudligningshætter mangler 2800
786 bladfang mangler 2400
797 løst puds på trappetrinene repareres 2000
826 vindue i lokale 107 itu 9000
901 vinduer udskiftes 18000
902 glaslister udskiftes 6000
918 yderdør skiftes. 11000
1032 strøer maler 7000
1033 døre males 12000
1120 kildebækken / vinduer 18000
1574 tæring af radiatorer 10000
1579 tæring af radiator 5000
1581 tæring af radiatorer 10000
1590 tæring af radiatorer 10000
1705 tæring af radiatorer 10000
1981 vægfliser. 21600
1989 vinduer def. 4500
2444 gulvfuger skal skiftes 2250
3364 ovenlys/reglen skiftes 8000
3397 ovenlys/røglem 8000
3402 udskiftning af ovenlys/røglem 8000
3446 dørgreb skiftes 5000
3470 termostater udskiftes 10000
3481 udskiftning af fliser 10800
3482 udskiftning af fliser 27000
3503 vinduer skiftes 18000
3506 udskiftninger af vinduer 18000
3522 udskiftning af vinduer 18000
4401 facade omfuges 21375
4789 rep af gulv 1800
4795 fuge ved fodliste 7650
4958 vægge males 2880
4985 utætte tagplader 20000
4988 rep af gulv 420000
5164 maling af væg 2640
5475 døre males 6000
5476 karm males 5500
5488 troldtektplader udskiftes 2000
6852 maling af vinduer 24000
6855 udskiftning af vinduer 18000
6856 udskiftning af fuger ved døre og vinduer 8400
6862 murværk 2375
6872 gummifuge 9000
6933 sokkelpuds 10000
7266 tagrender 30000
7394 fuge omkring hoveddør skiftes. 3000
7430 fuge eftergås 2100
7516 rep. af skorsten 2375
7811 altan 5000
7850 montering af alu-glaslister på vinduer i 1. sal mod vej 31500
7853 maling af vinduer 7000
8143 tagrende 2500
8345 yderdør 3000
8346 gulve 1348
8393 bøgeparketgulve 94360
8468 trappe 17500
8652 fugt. 11250
8701 udskiftning af gulv 18000
8705 maling af væge og paneler 10320
8975 fugtskader i rum 000. 11250
9258 malin af væg 6000
9373 tæring af radiator 5000
9840 isolering af brystning i kontor 4500
# Opgavenavn Pris
24 gavlbeklædning 550
31 facadeparti, maling 600
394 sokkelpuds repareres 800
448 kviste males 1000
722 låge males 1000
839 huller i loft 770
905 dårlige fuger 475
1003 fodliste mangler 900
1094 hul i loft 500
1566 samling i gulvbelægning def. 900
1570 gulvbelægning 900
1667 rep af gulv 450
2006 gulvbelægning def. 900
2090 gulvbelægning revnet 900
2105 skimmelsvamp. 750
2197 vindue plieres 1000
2218 vindue males 1000
2242 vindue males 1000
2820 håndværk & design, depot. gulv 400
3097 lofter gennemgås, og defekte og manglende loftsplader udskiftes med nye som eksisterende 555
3440 døre males 500
3974 t-gang inklusion, radiatorer 930
4028 musik store depot, gulv 720
4122 lærerværelse, døre 500
4137 hjemkundskab, døre 500
4190 klasselokale n6, døre 750
4198 wii-rum n6, døre 500
4199 wii-rum n6, radiatorer 465
4237 c-gang lærearbejdspladser c5, sætningss 475
5010 maling af karm 750
5044 rep evt. epoxy af gulv 700
5170 maling af radiator 930
5855 vestre skole, fællesrum g 1.05 (indvendig døre og karme) 500
5884 vestre skole, musiklokale g 1.07 (indvendige døre og karme) 500
5918 vestre skole, fællesrum g 1.13 ( indvendige døre og karm) 500
5927 vestre skole, klasse g 1.14 (indvendig døre og karme) 500
5942 vestre skole, toilet g 1.17 (indvendig døre og karme) 500
5960 vestre skole, toilet f 1.01 (indvendig døre og karme) 750
6000 vestre skole, gang f 1.15 (indvendig døre og karme) 500
6011 vestre skole, rengøringsrum f 1.17 (radiator) 465
6019 vestre skole, handicaptoilet l 1.01 (loft) 500
6028 vestre skole, toilet l 1.02 & l 1.03 (radiator) 465
6030 vestre skole, værksted l 1.04 (loft) 700
6067 vestre skole, lokale h 1.04 (radiator) 465
6097 vestre skole, redskabsrum h 1.08 (indvendig døre og karme) 500
6111 vestre skole, gang h 1.12 (indvendig døre og karme) 750
6141 vestre skole, klasse h 2.04 (indvendig dør og karm) 500
6179 vestre skole, gang k 1.04 (vægge) 480
6186 vestre skole, omklædningsrum og bad k 1.01 (indvendig døre og karme) 500
6189 vestre skole, toilet k 1.02 (vægge) 720
6192 vestre skole, omklædning, toilet og bad k 1.03 og k 1.05 (loft) 640
6213 vestre skole, redskabsrum i 1.03 (indvendig døre og karme) 500
6285 vestre skole, toiletter j 1.17, j 1.18 & j 1.19 (loft) 800
6327 vestre skole, klasse j 1.06 & v.st j 1.06a (indvendig døre og karme) 500
6351 vestre skole,klubhus rengøringsrum/toilet (loft) 400
6364 vestre skole, klubhus depot rum (indvendig døre og karme) 500
6393 vestre skole, håndarbejde (balkon) b 1.01 (indvendig dør og karm) 500
6401 vestre skole, møde/arbejds lokale b 1.02 (indvendig dør og karm) 500
6418 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.02 og c 0.06 (radiator) 465
6430 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.07 & lille gang (indvendig døre og karme) 500
6433 vestre skole, lokale c 0.11 (gulv) 720
6437 vestre skole, lokale c 0.11 (indvendig døre og karme) 750
6443 vestre skole, gang 10 årgang c 0.12 (loft) 640
6448 vestre skole, gang 10 årgang c 0.12 (radiator) 465
6449 vestre skole, gang c 1.01 (fodliste) 500
6450 vestre skole, gang c 1.01 (loft) 640
6460 vestre skole, håndværk & design c 1.07 & c 1.08 (indvendig døre og karme) 750
6488 vestre skole, trappeopgang d 0.01 (gulv) 400
6559 vestre skole, gang a 1.21 (indvendig døre og karme) 750
6585 vestre skole, klasse a 2.04 (indvendig døre og karme) 750
6607 vestre skole, klasse a 2.06 (indvendig døre og karme) 750
6641 vestre skole, toilet a 3.10 (loft) 720
6643 vestre skole, toilet a 3.10 (indvendig døre og karme) 500
6667 vestre skole, lokale a 3.08 (loft) 500
6685 vestre skole, teknikrum/pedel kontor a 0.16 (indvendig døre og karme) 500
6692 vestre skole, uu vejleder a 0.15 (gulv) 600
6701 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.14 (indvendig døre og karme) 500
6707 vestre skole, gang a 0.03 (indvendig døre og karme) 500
6725 vestre skole, bogdepot a 0.13 (gulv) 760
6733 vestre skole, gang a 0.11 (indvendig døre og karme) 750
6735 vestre skole, trappeopgang a 1.03, a 2.03 og a 3.03 (gulv) 400
6750 vestre skole, billedkunst a 1.14 (indvendig dør og karme) 500
6761 vestre skole, kontor a 1.15 (gulv) 600
6783 vestre skole, skole insp. kontor a 1.05 (gulv) 620
6797 vestre skole, gang h 1.14 (reparation af væg) 750
6889 murværk 475
6892 murværk 475
6927 port 674
6930 tagrende 1000
7434 fugebånd mangler 550
7475 rep af sokkelpuds. 800
7502 rep af sokkel. 400
7844 rep af tagrende 500
7856 rep af sokkelpuds 800
7965 maling af solbænke og mur rep. 816
9075 utæt tag/ovenlys. 750
9267 fugt i toiletrum. 750
9294 lakering af gulv 900
9431 maling af væg 600
9455 puds løst 750
# Opgavenavn Pris
328 pudsreparationer 800
450 murværk omfuges 475
792 sætningsrevner repareres 475
881 sætningsrevner udbedres 475
884 dårlige fuger udskiftes 475
889 dårlige fuger 475
892 stern males 560
907 gulvbelægning gives polish 540
1004 løst puds 750
1046 huller i murværk 475
1409 klasselokale 6060 sætningsskade 475
1496 gang mellem fællesrum 1 og 2 rep. af mur 475
1564 løs fodliste 450
1632 rep af gulv 450
1681 gang mellem fællesrum 1 & 2 vindfang sætningsskade 475
1990 klasselokale 6030 fællesrum 3. sætningsskade 475
2095 mødelokale 6062 gulv 560
2158 dårlige fuger 475
2677 depot fysik sætningsskade 475
2735 biblioteksgang ved personale rum. sætningssk 475
2736 håndværk & design loftrum. sætningsskade 475
2737 håndværk & design, maskinrum. sætningsskade 475
2751 lounge 6008. gulv 560
2823 håndværk & design, maskinrum. gulv 440
2861 maling af radiator på toiletter 465
3291 udskiftning af loft 555
3412 maling af væg 600
3945 dør 500
4020 sløjd, døre 500
4030 musik store depot, sætningsskade 475
4032 musik lille depot, sætningsskade 475
4045 bibliotek, rep. af mur 475
4080 arkiv rum, loft 576
4111 c-gang klasselokale c4, rep. af mur 475
4127 toilet herre lærerværelse, sætningsskade 475
4128 toilet dame lærerværelse, sætningsskade 475
4133 omklædning og bad (gym.sal), døre 750
4287 sålbænk skift 674
5038 rep af væg 475
5516 vestre skole, klasse g 1.01 (indvendige døre og karme) 750
5940 vestre skole, toilet g 1.17 (loft) 600
5944 vestre skole, toilet g 1.17 (radiator) 465
5950 vestre skole, gang g 1.19 (loft) 432
5962 vestre skole, toilet f 1.01 (radiator) 465
5995 vestre skole, vaskerum f 1.14 (loft) 480
6013 vestre skole, toilet f 1.18 (vægge) 480
6023 vestre skole, handicaptoilet l 1.01 (radiator) 465
6024 vestre skole, toilet l 1.02 & l 1.03 (loft) 400
6055 vestre skole, spu. h 1.02 (radiator) 465
6056 vestre skole, sundhedsplejerske h 1.03 (gulv) 480
6079 vestre skole, rengøringsdepot h 1.06 (loft) 800
6087 vestre skole, omklædning h 1.07 (indvendig døre og karme) 750
6092 vestre skole, redskabsrum h 1.08 (gulv) 440
6103 vestre skole, gang h 1.10 (radiator) 465
6109 vestre skole, toilet h 1.11 (radiator) 465
6130 vestre skole, lokale h 2.03 (gulv) 480
6136 vestre skole, lokale h 2.03 (radiator) 465
6152 vestre skole, lokale h 2.06 (gulv) 440
6157 vestre skole, lokale h 2.06 (radiator) 465
6163 vestre skole, depot h 2.07 (radiator) 465
6226 vestre skole, personale toilet j 1.22 (vægge) 720
6233 vestre skole, depot j 1.09 (gulv) 520
6256 vestre skole, balkon j 2.25 (gulv) 480
6260 vestre skole, balkon j 2.27 (gulv) 480
6264 vestre skole, balkon j 2.26 (gulv) 700
6275 vestre skole, garderobe j 1.16 (loft) 800
6349 vestre skole, klubhus entre (radiator) 465
6356 vestre skole, klubhus toiletter dreng og pige (loft) 400
6362 vestre skole, klubhus depot rum (loft) 800
6367 vestre skole, klubhus depot rum (radiator) 465
6369 vestre skole, klubhus køkken/alrum (gulv) 720
6376 vestre skole, klubhus opholdsrum (gulv) 780
6385 vestre skole, garage/cykelkælder (fugtskader) 475
6387 vestre skole, lokale b 0.04 & b 0.05 (sætningsskade) 475
6432 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.07 & lille gang (radiator) 465
6502 vestre skole, sløjd maskinrum d 0.05 (radiator) 465
6522 vestre skole, sekretær a 1.06 (gulv) 800
6530 vestre skole, kontor a 1.07 (gulv) 420
6557 vestre skole, gang a 1.21 (loft) 600
6566 vestre skole, psyk. soc. a 1.19 (radiator) 465
6573 vestre skole, kopi rum a 1.08 (gulv) 680
6593 vestre skole, klasse a 2.10 (indvendig døre) 750
6619 vestre skole, toilet a 3.07 (gulv) 420
6623 vestre skole, toilet a 3.07 (indvendig døre og karme) 750
6625 vestre skole, toilet a 3.07 (radiator) 465
6639 vestre skole, toilet a 3.10 (gulv) 420
6645 vestre skole, toilet a 3.10 (radiator) 465
6646 vestre skole, lokale a 3.04 (gulv) 440
6648 vestre skole, lokale a 3.04 (loft) 480
6652 vestre skole, lokale a 3.04 (radiator) 465
6657 vestre skole, værksted a 3.06 (indvendig døre og karme) 750
6665 vestre skole, lokale a 3.08 (gulv) 440
6671 vestre skole, lokale a 3.08 (radiator) 465
6689 vestre skole, rengøringsrum/depot a 0.17a (loft) 640
6716 vestre skole, gang a 0.12 (indvendig døre og karme) 750
6760 vestre skole, vådområde og lille gang a 0.10 (radiator) 465
6775 vestre skole, køkken a 1.10 (gulv) 620
6782 vestre skole, køkken a 1.10 (radiator) 465
7419 eftergå fuger bygning 6 475
9311 linoleum løst 450
# Opgavenavn Pris
215 træbeklædning males 500
233 facade males 480
250 træbeklædning males 400
254 træbeklædning males 600
361 revne i murværk 475
365 revner i murværk 475
371 dårlige fuger 475
391 træbeklædning males 600
769 værn males 600
798 sokkelpuds repareres 800
893 stern males 420
894 stern males 560
1558 løs fodliste 450
1685 maling af rygerum 432
1748 behandling af gulv 360
1755 behandling af gulv 360
1757 behandling af gulv 340
1758 behandling af gulv 580
1958 lærerarbejdsplads 6076 gulv 560
2036 sundhedsplejerske 6075 gulv 560
2060 loft males 504
2126 lærerarbejdsplads 6059 (5 årgang) gulv 520
2219 gavlbeklædning males 500
2312 liste mangler 450
2323 kviste males 560
2398 depot / it ( thomas it ) gulv 580
2411 loft males 320
3019 radiator males 465
3969 gulv 460
3972 t-gang inklusion, gulv 360
4022 sløjd depot, gulv 420
4053 kontor ( indskolingsleder), gulv 360
4055 kontor (pæd.leder og sekretær) 500
4057 kontor (vice skoleleder), gulv 500
4063 underbrædder males 560
4066 underbrædder males 560
4069 underbrædder males 560
4076 underbrædder males 560
4082 forkontor (sekretær) gulv 480
4088 mødelokale c-gang (stor), gulv 420
4091 skoleleder kontor, gulv 460
4096 stern males 633
4102 træbeklædning males 400
4103 stern males 422
4123 lærerarbejdspladser (lærerværelse), gulv 600
4129 pæd. værksted, gulv 340
4152 toilet aula (drenge), dør 750
4195 wii-rum n6, gulv 560
4229 sfo toiletter (sfo køkken), dør 750
4410 udhæng males 420
4418 murværk repareres 475
4503 facade males 384
4978 rep/maling af inddækning til vindue 500
5135 maling af wc 600
5142 maling af væg 600
5183 polish linoleum 360
5184 hul i linoleum 450
5194 døre males 500
5198 polish linoleum 640
5864 vestre skole, klasse g 1.06 (indvendig døre og karme) 500
5888 vestre skole, musik/klasse lokale g 1.08 (indvendige døre og karme) 500
5932 vestre skole, it/depot rum g 1.15 (gulv) 500
5956 vestre skole, toilet f 1.01 (loft) 500
5996 vestre skole, vaskerum f 1.14 (vægge) 600
6015 vestre skole, værksted m 1.01 (loft) 560
6164 vestre skole, fællesrum h 2.08 (gulv) 660
6167 vestre skole, fællesrum h 2.08 (indvendig døre og karme) 750
6178 vestre skole, gang k 1.04 (loft) 400
6197 vestre skole, omklædning, toilet og bad k 1.03 og k 1.05 (indvendig dør og karme) 500
6267 vestre skole, balkon j 2.26 (indvendig dør og karme) 750
6300 vestre skole, klasse j 1.02 & v.st j 1.02a (indvendig døre og karme) 500
6306 vestre skole, klasse j 1.03 & v.st j 1.03a (indvendig dør og karm) 500
6312 vestre skole, klasse j 1.04 & v.st j 1.04a (indvendig døre og karme) 500
6334 vestre skole, klasse j 1.07 & v.st j 1.07a (indvendig døre og karme) 500
6358 vestre skole, klubhus toiletter dreng og pige (indvendig døre og karme) 500
6452 vestre skole, gang c 1.01 (indvendig døre og karme) 500
6541 vestre skole, personalerum a 1.16 (gulv) 620
6600 vestre skole, klasse a 2.08 (indvendig døre og karme) 750
6727 vestre skole, bogdepot a 0.13 (indvendig døre og karme) 500
6771 vestre skole, gang a 1.12 (loft) 500
6779 vestre skole, køkken a 1.10 (indvendig døre og karme) 500
6866 sokkelpuds 400
6873 revne i fuge 475
6895 sokkelpuds 400
6971 sokkel 400
6974 sokkel 400
6975 sokkel 400
6978 sokkel 400
6979 sokkel 400
6984 sokkel 400
7157 kældernedgang 500
7424 sokkel afskaller 400
7428 jord op ad murværk 475
7479 afrensning af tag og facader 400
7494 udskiftning i bindingsværk 475
7673 facade 400
7952 facadepuds 400
8248 murværk 475
8458 murværk 475
8565 sokkel 400
# Opgavenavn Pris
152 facadeparti udskiftes 54000
163 facadeparti udskiftes 63000
225 døre udskiftes 132000
242 vinduer udskiftes 18000
258 stern udskiftes 13000
265 stern udskiftes 15600
271 vindskedres udskiftes 26000
273 stern udskiftes 36400
276 stern udskiftes 2600
280 stern udskiftes 23400
320 døre skiftes 99000
323 dør udskiftes 99000
347 vindskeder skiftes 3900
379 trykudligningshætter, mangler top 4800
403 udskiftning af facadepartier 135000
409 brystningsplader skiftes 9000
421 gummifuger udskiftes 1400
444 puds på trappe repareres 2000
447 vinduer udskiftes 90000
458 udhæng repareres 1300
461 trappe repareres 10000
462 trappe repareres 2500
492 træbeklædning repareres 3370
498 dæksbræt skiftes 1300
499 dæksbræt udskiftes 13000
501 gavlbeklædning udskiftes 6066
618 maling af loft 3744
636 trappe udskiftes 125000
640 skorsten omfuges 1900
656 nyt i lokale 112 27000
708 vinduer udskiftes 9000
715 trappe rettes op 1750
716 belægning af beton udskiftes 11250
725 dør skuftes 11000
742 belægninger rettes op 1400
762 håndliste udskiftes 50000
774 vindskede og sternbræt udskiftes 9100
780 eternitbeklædning repareres 4950
785 inddækning mangler 2000
789 omlægning af belægning 1750
800 rådden stern udskiftes 15600
825 vindue i lokale 107 itu 9000
896 vinduer udskiftes 45000
927 ruder udskiftes 22500
939 trappe repareres 2000
1119 udskiftning af gulv i 4kl. 32400
1453 malearbejde. 3960
1463 gulvreparation. 2250
1836 rep af gulv 4500
1962 gulvsamling def 3000
2004 udskiftning af gulv 36560
2077 gulvbelægning nedslidt 18280
2103 udskiftning af træbeklædning 4044
2231 facadeparti udskiftes 27000
2305 vindueskarm 1400
2414 guldfuge sluppet2 6750
2448 gulv skal udskiftes 6750
2449 gulvbelægning skal udskiftes 15750
2455 gulvbelægning bør repareres 1350
2458 gulvbelægning skal udskiftes 24750
2475 mug på væg 6750
2860 maling og rep af karnap 1800
3334 fliser udskiftes 21600
3367 fliser skiftes 21600
3411 termostat skiftes 10000
3463 omskiftning af termostater 10000
3476 termostater skiftes 10000
3484 termostat skiftes 5000
3488 udskiftning af termostater 15000
3489 udskiftning af termostater 15000
3505 udskiftning af dliser 32400
3571 ovenlys vindue er utæt 1500
3966 indgang sløjd lokale 11250
4034 t- gang mødelokale, gulv 18450
4081 vindskede udskiftes 7800
4086 vindskede skiftes 7800
4110 pudslag på lyskasse 2500
4214 vindskeder udskiftes 15600
4342 dør skiftes 11000
4348 vindskede skiftes 13000
4363 ny vindskede 3900
4470 tagrende skiftes 8000
4472 døre skiftes 22000
4566 stern skiftes 2600
4779 rep. af karm 5000
4983 rep af loft 3465
5505 væg males 1800
6915 dør/vinduer 13500
7379 reparation af murkrone 19000
7458 udskiftning af døre 22000
7461 udskiftning af bærende jernsøjler 5392
7658 facade 2115000
7787 rep af vinduesfuger 67500
8250 revnet sokkelpuds 15000
8266 nedløb 1500
8293 vinduer og døre 85500
8432 vinduer 13500
8435 vindue/dørparti 18000
8455 mpf-plader ved ovenlysvindue 10110
9163 fugt i inddækning 1500
# Opgavenavn Pris
143 facadepartier males 15000
154 træbeklædning malerbehandles 2200
156 træbeklædning olieres 5000
157 træbeklædning olieres 3200
158 udhæng males 2800
160 træbeklædning olieres 5000
161 træbeklædning malerbehandles 1800
165 vindue males 2000
166 træbeklædning males 8000
167 træbeklædning males 4000
196 træbeklædning males 1500
217 kældervinduer males 2000
285 dør udskiftes 33000
316 vinduer males 4000
317 tagrender repareres 15000
327 dør udskiftes 22000
331 vinduer males 35000
340 facadeparti males 9000
390 træbeklædning males 3400
395 vindue males 2000
422 dårlige mørtelfuger udskuftes 14250
435 vinduer males 6000
489 facade males 55000
490 vinduer males 26000
493 døre males 14000
496 stålkonstruktion males 7000
624 vinduer males 55000
631 elevatordør males 4000
718 vinduer males 3000
719 vinduer males 3000
720 dør males 2000
726 vinduer males 6000
728 træbeklædning males 12000
730 vinduer males 2000
736 vinduer males 26000
759 rem repareres 5200
779 træbeklædning males 9000
791 dør males 4000
1023 dør males 2000
1484 glas. 4500
1565 gulvsamling defekt 7200
1569 gulvsamling def. 2250
1576 samling i gulvbelægning 1350
1702 samling i gulvbelægning 1350
1965 vægge males 10800
1966 kælderskakt males 6000
2014 gulvbelægning slidt 118820
2048 nyt loft 4235
2049 males 1800
2053 nyt loft 1540
2054 males 5040
2057 nyt loft 11550
2193 vindue males 2000
2200 port males 4000
2213 træbeklædning males 3000
2214 træbeklædning males 2500
2227 vinduer males 6000
2309 råd i vindue 4500
2315 gulvsamling def. 2700
2384 gulvbelægning def 1350
3443 lakering af halgulv 240000
4109 kældervinduer males 3000
4142 udhæng males 1120
4333 udhæng males 8400
4334 gavlbeklædning males 3000
4340 murværk repareres 4750
4344 døre males 6000
4347 facade males 6240
4349 vinduer males 8000
4356 udhæng males 7000
4398 dør males 2000
4414 værn males 2400
4423 elevatortårn males 3000
4477 søjler males 2100
4498 facade males 7440
4508 træbeklædning males 1600
4510 træbeklædning males 4500
4512 træbeklædning males 1600
4552 vindue males 6000
4806 rep af fuge 21600
5013 lak af gulv 10500
5490 troldtekt plader udskiftes 2000
6869 maling af vinduer 25000
6916 dør/vinduer 5000
7056 varmeanlæg - rumopvarmning 5000
7069 varmeanlæg - rumopvarmning i bygning 5000
7156 tag rep 10000
7278 vinduer 6000
7340 sokkel 2800
7345 tagrende 7500
7352 murværk 4750
7667 facade 470000
7840 nedløb 1050
8100 trappe 15000
8139 vinduer 20000
8367 murværk i kælder - vaske- og rengøringsrum 4750
8430 tagrender 10000
8474 træ beklædning 1500
9165 fugtskade loft 19250
9291 tæring af radiator 5000
# Opgavenavn Pris
26 vindue - fuger 280
289 underbrædder males 280
520 skade på trappe. 300
959 gulv gives polish 160
1973 loft. 350
2385 rep af tapet 120
2833 maling 360
4959 dørkarm males 250
5479 dør males 250
5480 karm males 250
9248 revne væg 360
# Opgavenavn Pris
78 stern, maling 3165
119 træbeklædning males 2100
127 døre, males 10000
136 facadeparti males 10000
151 dør males 3000
227 kældervinduer males 3000
336 vinduer males 8000
346 kviste males 1000
412 vindskeder og underbrædder males 1120
475 gavlbeklædning og vindskeder males 3200
497 port males 12500
552 malerarbejde 8400
590 maling. 5400
670 vægge trappeopg. c201 2160
694 maling 9600
717 vinduer males 3000
737 pudsreperationer 4000
794 gelænder males 3000
795 døre males 4000
817 maling af vægge. 18000
887 dør olieres 2000
899 dør olieres 2000
1212 yderdør udskiftes 11000
1964 ovenlysvindue er utæt 1500
1968 males 4440
1980 maling. 3000
1982 maling. 2160
2128 vindue. 18000
2190 dør males 3000
2223 lem males 2000
2264 kontor kopirum vægge 13920
2374 udskiftning af dør 19000
2575 maling 5400
3837 maling 16800
3845 maling af klasselokale kopi 11520
3948 radiator 3720
4087 stern males 4220
4094 døre males 6000
4315 maling af vinduer 7000
4351 døre udskiftes 33000
4421 værn males 1500
4496 træbeklædning males 2400
4560 træbeklædning males 4000
4810 rep af gulv 6750
5155 maling af væg 960
6649 vestre skole, lokale a 3.04 (vægge) 8880
6694 vestre skole, uu vejleder a 0.15 (vægge) 6000
6846 sokkel 6000
6925 udv. beklædning 15000
7426 eftergå fuger bygning 2 5700
7439 skader på træfacader 2696
7472 rep af filtsning 24000
7511 fuger i i overgavl på tag omfuges 2375
7660 facade 9120
7671 facade 27000
7674 facade 1200
7707 facade 2500
7709 facade 1000
7736 aldersro. tag understrygning 1000
7738 thurø plejecenter. garage 2800
7789 maling af vinduer 15000
7943 rep af tagrende 1000
7970 renovering af oprindelige vinduer og døre 34500
8101 nedløb 2450
8252 udskiftning af vinduer 22500
8255 udskiftning af tagrender 12500
8259 beklædning 30000
8267 rep. af jernbeton søjler og drager. 9500
8441 maling 10800
8482 yderdøre 6000
8572 maling af vinduer 6000
8632 afskallende pudslag på sokler 6000
8671 trappe 11250
8715 maling af kontor 3600
8760 maling af rum. 8400
8762 maling af rum.. 3000
8763 maling af træværk . 7500
8774 afslibning og lakering af gulv 6000
8780 maling af gang. 3600
8786 sokkelplade 1100
8913 maling af klasseværelse. 10800
8915 maling af træværk. 17500
8940 maling af køkken alrum 4800
8946 maling af væg og paneler i legerum 7200
8958 maling af træværk 65000
9052 udskiftning af gulv 78750
9063 udskiftning af gulve i stueplan. 63980
9066 maling af lofter. 5600
9072 udskiftning af vinduer. 45000
9073 udskiftning af udvendige dører. 33000
9076 maling af stueplan. 26400
9082 maling af 1sal. 16800
9110 skolekøkken renoveres nye skabe og gulvbelægning 56250
9116 maling af radiatorer 4 6975
9134 udskiftning af vinduer. 22500
9155 lakering af gulv 3900
9172 fuge omkring vindue 3000
9221 kontor østfløj 20000
9336 renovering af drengeomklædningsrum. 2700
9382 fugtskader 33300
# Opgavenavn Pris
74 underbrædder 1000
80 dør, maling 4000
113 stern males 2000
117 vinduer på 1. sal males 6000
122 vinduer, males 2000
617 gymnastiksal 29280
686 maling. 6000
688 maling. 10800
691 maling. 12000
693 maling. 9600
695 maling. 9600
698 maling af kreativt rum 4560
925 udskiftning af vinylgulv. 4950
1016 klasse lokale 6020 fællesrum 2. vægge 32500
1470 maling af lofter og vægge samt paneler. 2400
1975 ovenlysvindue. 8000
2007 maling af fodlister 10000
2339 fællesrum 3 gulve 3300
2408 maling af rum 4800
2611 rep. gulve. 5400
2785 drengetoilet, vindfang mellem fællesrum 1 & 2. vægge 1680
3840 udskiftning af gang gulv 27000
4425 murværk repareres 9500
4519 stern males 1200
4540 udhæng males 4900
5953 vestre skole, gang g 1.19 (gerigter indvendig døre) 3750
5979 vestre skole, gang f 1.05 (radiator) 2325
6936 døre/vinduer 13000
7014 vinduer 14000
7248 murværk i det fri 14250
7253 garage 25000
7349 vinduer og døre 10000
7397 udskiftning af gummifuger 247500
7459 maling af udv. træværk 15400
7478 udv. maling af vinduer 24000
7503 maling af sokkel 1440
7635 facade 20220
7649 facade 30000
7705 facade 2500
7708 facade 2500
7710 facade 1000
7712 facade 1000
7713 facade 1000
7735 aldersro. kældervinduer 630000
8251 udskiftning af dårlige mursten 14250
8320 vinduer og døre 18000
8391 bøgeparketgulve 82260
8399 vinduer og beklædning 30000
8628 omfugning af murværk 23750
8655 maling. 8400
8656 vinduer. 18000
8659 vindue. 4500
8681 gulv. 10968
8693 maling af vinduer 1000
8709 maling af væge og paneler 8160
8723 lud af gulv 16400
8724 maling. 7200
8727 maling. 2400
8734 maling 4800
8750 maling af 1sal 36000
8754 maling af vægge og loft. 19200
8770 afslibning og lakering af gulv. 15000
8775 maling gang 2400
8782 maling af vægge og loft. 6600
8783 afslibning og lakering af gulv. 4800
8789 vinduer skal skiftes 45000
8793 stern og vindske malerbehandles. 14000
8794 malerbehandling af vinduer og døre. 25000
8795 stern og vindske 4900
8796 afrensning og maling 4200
8846 pletmaling af klasseværelse 19800
8909 vedligeholdelse af gulv. 18000
8917 vedligeholdelse af gulv. 2000
8919 maling af natur/tekniklokale. 8400
8920 vedligeholdelse af gulv. 18400
8921 maling af træværk 12500
8923 maling af vægge. 12000
8933 maling af gadarobe og paneler/dørkarm 7200
8942 maling af væg og perneler 4680
8944 loft udskiftning i mødelokale/rep 6660
8947 paneler og væg males 11760
8957 maling af gammel ind skoling 48000
8972 vedligeholdelse af gulve. 36000
8973 maling af træværk. 50000
8974 maling af vægge. 7200
9016 gadarobe og indgang males 9360
9061 maling af rum i stueplan. 25200
9068 nyt badeværelse. 2700
9078 udskiftning af gulve. 27000
9081 udskiftning af dør. 19000
9083 udskiftning af gulve. 22500
9086 udskiftning af vinduer. 22500
9108 gulv rådgivning og ejendoms service i fælleskab 69300
9139 nye gerigter 1400
9140 udskiftning af gerikter 1400
9158 lakering af gulv 15000
9161 lakering af gulv 15000
9170 rep af fliser 2700
9375 lakering af gulv 6000
9429 maling af gulv 2700
# Opgavenavn Pris
23 vindskeder og underbrædder 4200
34 murværk, fuger 4750
52 vinduer, males 10000
59 underbrædder males 12600
84 træbeklædning, maling 1800
110 vinduer, males 11000
125 vinduer males 15000
408 facadeparti males 3000
796 vinduer males 3000
1472 maling af vægge, paneler og lofter. 3840
1474 maling. 7800
1583 maling af vægge 3360
2084 maling af vægge 15600
2119 gulv. 24000
2259 maling af vægge 4320
2262 kontor vægge 15360
2310 gulv 18000
2340 fællesrum 4 gulv 3640
2373 maling. 8400
2453 wandallsgården / gulv stue + 1 sal 3000
2457 wandallsgården / døre + karme 22500
2604 maling 3600
2613 rep af gulv. 5000
2621 behandling af gulve 20000
3842 maling af klasselokale 11520
3846 maling af klasselokale kopi 11520
3982 t-gang, radiatorer 3720
6116 vestre skole, gang h 1.14 (gulv) 940
6456 vestre skole, håndværk & design c 1.07 & c 1.08 (fodliste) 15250
6867 sætning 1425
6935 dør 11000
6937 udhæng og stern 3500
7160 udskiftning af vinduer 45000
7322 udskiftning af cirkulationspumper 4000
7416 behandling af træfacader 7500
7421 eftergå fuger bygning 5 2375
7431 sokkel afskallet 4000
7440 udvendigt træværk males 5500
7473 udskiftning af knækkede solbænke 3000
7486 udskiftning af vinduer 45000
7489 renovering af skorstenspiber 950
7633 facade 2640
7664 facade 1200
7672 facade 3840
7711 facade 3000
7849 maling af døre og vinduer i facade mod vej 31000
8147 murværk 950
8257 maling af kældervinduer 9000
8365 gulve 2250
8520 beklædning og udhæng 12000
8576 maling af murværk 9500
8675 radiator 30000
8676 udskiftning af linoleum 3150
8708 radiator 10000
8714 toilet væg og loft males 3840
8737 maling. 6000
8740 maling 4800
8743 maling 6000
8744 radiator 40000
8745 maling 7500
8747 maling 4800
8748 maling af træværk. 7500
8755 maling af træværk 12500
8761 afslibning af gulve og lakering . 7500
8766 afslibning og lakering af gulv. 9000
8769 maling vægge og loft. 8400
8771 maling af vægge og loft. 5400
8773 maling af rum. 4800
8778 maling af vægge og loft. 8880
8818 vedligeholdelse af gulve. 12800
8834 maling af gang. 11640
8924 maling af træværk 15000
8931 lud af gulv 16400
8941 maling af radiator 1395
8943 træbeklædning males 8500
8959 maling af loft. 25000
8968 maling af ny indskoling. 24000
8971 maling afmellemskolen 48000
9014 sætningsskad i murværk 950
9018 maling af teaterstuen 7320
9025 maling af træværk. 105000
9026 udskiftning af gulve. 112500
9056 udskiftning af loft. 33300
9058 udskiftning af dører. 30000
9067 udskiftning af gulve. 31990
9071 udskiftning af radiatorer. 20000
9074 udskiftning af ovenlysvinduer. 8000
9077 maling af træværk . 22500
9171 fuge omkring vindue 3000
9329 maling af kantine. 1080
9330 maling af træværk 6250
9331 slibning og lakering af halgulv. 297000
9332 maling af pigeomklædningsrum. 9600
9333 materialerne. 22500
9335 maling af toiletrum. 7800
9337 maling af forrum. 3600
9350 maling af vægge 3600
9371 linoleum slidt 13500
9384 linoleum løs 11250
9532 test - gulve 135000
# Opgavenavn Pris
38 facadeparti, maling 5000
65 stern, maling 2110
67 underbrædder 1000
94 murværk, dårlige fuger 7125
111 dør, males 3000
124 facadeparti males 10000
664 maling af baderum piger 12000
687 maling. 4800
689 maling. 10800
692 maling. 10800
820 maling af paneler 3000
994 maling af vinduesplade 3000
1481 dør. 19000
1483 maling. 9600
1612 klasselokale 6035 fællesrum 3. vægge 8280
1974 gulv. 1800
1976 maling. 8400
2136 gulv. 42000
2160 døre males 2000
2164 gavlbeklædning males 3500
2593 maling 1200
2612 maling 2400
3349 væg males 4800
3841 maling af fællesrum 17400
5172 maling af radiator /rør 1860
5551 vestre skole, klasse g 1.04 (gerigter indvendige døre) 2750
6082 vestre skole, rengøringsdepot h 1.06 (vindue) 6000
6647 vestre skole, lokale a 3.04 (fodliste) 4500
6729 vestre skole, bogdepot a 0.13 (vægge) 7320
6934 facade , vandskuring 19000
7396 udvendig maling af vinduer. 12000
7417 oliering af lærketræsfacader 5000
7420 teglsten itu 950
7422 eftergå fuger bygning 1 2375
7444 ophængning af tagsten 3000
7481 omfugning af skorsten 3325
7517 maling af murværk 3360
7650 facade 15502
7654 facade 6000
7655 facade 33700
7663 facade 4080
7669 facade 4000
7670 facade 9600
7706 facade 5000
7737 thurø plejecenter. garage 22500
7739 thurø plejecenter. stern og vindskede 16800
7852 maling af vinduer mod bagergade 67 9000
7854 vinduesrenovering 6000
8148 nedløb 1400
8254 reperation af gesims 9500
8271 værn mod svalereder 65000
8303 maling af murværk 15000
8332 døre og vinduer indvendig 30000
8364 maling 12500
8537 port og dør 4000
8564 vinduer 3000
8631 renovering af vinduer 18000
8650 maling 15600
8651 gulve. 27000
8664 lofter 16650
8685 gulve. 6500
8699 maling af væge og paneler i vuggestue 7080
8700 pudslerum 3000
8702 maling af køkken og paneler 6000
8703 maling af fællesrum 8400
8720 maling af væg i personale rum og trappe opgang 6240
8725 radiator 5000
8735 maling 7500
8738 maling 7500
8752 udskiftning af radiatorer. 30000
8756 afslibning og lakering af gulve. 29400
8764 afslibning af 3000
8816 vedligeholdelse af gulv. 12800
8833 vedligeholdelse af gulv. 5800
8904 afslibning og lakering af halgulv. 54600
8918 maling af gang. 19200
8926 tåsinge bibliotek 5700
8932 maling af adm. kontor 4800
8963 gulv. 16200
8964 gulv. 15750
8981 maling af gang. 8400
9017 maling af væg og paneler 7680
9024 maling af gammelcenterskole. 51600
9054 maling af træværk 42500
9057 udskiftning af lofter. 39960
9062 maling af træværk 28000
9065 udskiftning af radiatorer i stueplan. 35000
9069 maling af 1sal 16800
9070 maling af træværk . 15000
9079 nyt toiletrum. 2700
9084 maling af træværk . 13750
9136 maling af vinduer indevendig. 25000
9154 lakering af gulv 3000
9157 lakering af gulv 75000
9160 maling af væg 12000
9197 indgangs hal 94500
9217 fuger i mangler i gulv baderum 5250
9293 tæring af radiator 5000
9358 maling af vægge 2880
9381 løs puds 1425
# Opgavenavn Pris
234 vindue udskiftes 9000
293 dør udskiftes 22000
406 facadeparti udskiftes 13500
424 murværk repareres 1425
703 pudsreparationer på facaden 2000
757 dårlige fuger udskiftes 950
765 vinduer udskiftes 22500
834 gulvet i lokale 207 er slidt 27000
932 ståldør udskiftes 44000
1060 klasselokale 6021 fællesrum 2. vægge 8280
1341 klasselokale 6025 fællesrum 2. træpan 6960
1465 gulvreparation. 9000
1692 klasselokale 6044 fællesrum 4. vægge 11280
1815 rep af gulv 900
1823 rep af loft 2310
1917 klasselokale 6059 vægge 8280
1933 klasselokale 6059 dør 1000
1970 maling af vægge 3840
2100 garderobe vægge (ved uu-vejleder, mellemleder og mødelokale 6062) 7800
2401 gulve i lokale 232 og 233 er slidte 54000
2415 lokale trænger til maling 4800
2487 loft skaller 4000
2754 personalestuen 6006. gulv 2300
2769 personalestuen 6006. vinduskarm 20000
2778 bibliotek, lærerarbejdsplads 6064. vægge 3600
2781 pige toilet biblioteksgang ved tumlesalen. vægge 1920
2816 håndværk & design, maskinrum. vægge 8640
2841 håndværk & design, værksted. vægge 21360
2847 fællesrum 4. drengetoilet. vægge 2520
2859 indgangsparti males 1800
3340 fliser skiftes 13500
3943 loft 3920
3964 væg 8160
4036 t-gang mødelokale, vægge 8880
4130 pæd.værksted, loft 1224
4143 gang (mellem lærervær. og kontor), gulv 25650
4163 klasselokale n5, loft 4000
4174 klasselokale n3, vægge 8160
4176 klasselokale n3, radiatorer 1395
4181 klasselokale n2, radiatorer 1395
4184 klasselokale n1, vægge 8880
4186 klasselokale n1, radiatorer 1395
4216 gang sfo, loft 11700
4826 maling af karm 5250
5026 polish af gulv 3200
5040 maling af kram 6250
5140 maling af væg 4200
5152 lak af hal 333000
5176 maling af dør 4500
5513 vestre skole, klasse g 1.01 (fodliste) 6250
5859 vestre skole, fællesrum g 1.05 (radiatorer) 930
5867 vestre skole, klasse g 1.06 (vinduer) 27000
5900 vestre skole, depot g 1.10 (gerigter indvendig dør) 1250
5930 vestre skole, klasse g 1.14 (gerigter omkring vindue) 2500
5964 vestre skole, gang f 1.03, f 1.07 & afsats 1.sal (fodliste) 15750
6016 vestre skole, værksted m1.01 (vægge) 5280
6018 vestre skole, værksted m 1.01 (radiator) 930
6102 vestre skole, gang h 1.10 (gerigter indvendig dør) 2750
6120 vestre skole, gang h 1.14 (indvendig døre og karme) 1250
6131 vestre skole, lokale h 2.03 (fodliste) 4000
6142 vestre skole, klasse h 2.04 (gerigter indvendig dør) 1500
6171 vestre skole, fællesrum h 2.09, h 2.10 og gang h 2.11 (fodliste) 12000
6182 vestre skole, gang k 1.04 (gerigter indvendige døre) 3750
6185 vestre skole, omklædningsrum og bad k 1.01 (fliser) 2700
6208 vestre skole, gang i 1.02 (indvendige døre og karme) 1500
6230 vestre skole, garderobe j 1.23 (vægge) 2160
6276 vestre skole, garderobe j 1.16 (vægge) 8400
6281 vestre skole, garderobe j 1.11 (vægge) 8400
6284 vestre skole, garderobe j 1.11 (vindue) 17000
6286 vestre skole, toiletter j 1.17, j 1.18 & j 1.19 (vægge) 1200
6311 vestre skole, klasse j 1.04 & v.st j 1.04a (vægge) 11280
6322 vestre skole, klasse j 1.06 & v.st j 1.06a (gulv) 1140
6359 vestre skole, klubhus toiletter dreng og pige (gerigter indvendig døre) 2500
6363 vestre skole, klubhus depot rum (vægge) 2760
6416 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.02 og c 0.06 (gerigter indvendig døre) 1250
6421 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.04 & c 0.05 (loft) 1680
6423 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.04 & c 0.05 (gerigter indvendig dør) 1250
6424 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.04 & c 0.05 (vindue) 33000
6453 vestre skole, gang c 1.01 (gerigter indvendig dør) 3750
6464 vestre skole, glas gang e 1.01 & e 2.01 (gulv) 1000
6475 vestre skole, biologi d 1.07 (fodliste) 4250
6503 vestre skole, sløjd d 0.06 (gulv) 33900
6533 vestre skole, kontor a 1.07 (vægge) 5280
6550 vestre skole, arbejdsplads a 1.17, a 1.18 og gang a 1.04 (loft) 7100
6601 vestre skole, klasse a 2.08 (vindue) 44000
6602 vestre skole, klasse a 2.08 (radiator) 1860
6620 vestre skole, toilet a 3.07 (fodliste) 2750
6624 vestre skole, toilet a 3.07 (gerigter indvendig døre) 1250
6651 vestre skole, lokale a 3.04 (gerigter indvendig døre) 1250
6656 vestre skole, værksted a 3.06 (vægge) 20760
6673 vestre skole, klasse a 3.09 (fodliste) 7500
6674 vestre skole, klasse a 3.09 (loft) 2000
6696 vestre skole, uu vejleder a 0.15 (gerigter indvendig døre) 2500
6702 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.14 (gerigter) 2500
6731 vestre skole, gang a 0.11 (loft) 1440
6734 vestre skole, gang a 0.11 (gerigter indvendig døre) 2750
6762 vestre skole, kontor a 1.15 (loft) 3000
7462 udskiftning af eternitrygning 9080
7823 dør 11000
8470 vindue 4500
# Opgavenavn Pris
264 døre udskiftes 132000
368 dør udskiftes 44000
427 sætningsrevner i murværk repareres 1425
710 dør udskiftes 11000
749 maling af garderobe 3000
968 gulv lægges. 914
1000 opretning af gulv 135000
1013 maling af paneler 15000
1209 klasselokale 6023 fællesrum 2. træpaneler 6960
1460 sfo air hockey rum vægge 8280
1637 klasselokale 6036 fællesrum 3. vægge 8280
1686 behandling af gulv 41130
1712 klasselokale 6040 fællesrum 4. vægge 8280
1814 klasselokale 6042 fællesrum 4. dør 1000
2774 biblioteksgang ( v. fysik) vidueskarm 50000
2810 gang v.personaletoiletter. vægge 4800
2811 gang v.personaletoiletter. vindus 5000
2846 fællesrum 4. pigetoilet. vægge 3480
2854 fysik 6051 vægge 16560
2857 maling af radiator i stillerum 930
3328 maling af vægge 4800
3950 radiator 3720
3988 t-gang lokale t7, gulv 1280
3998 kiosk, vægge 8400
4046 c- gang, gulv 4400
4161 klasselokale n8, vægge 9840
4197 wii-rum n6, vægge 5520
4205 trappeopgang (sfo), vægge 14160
4207 trappeopgang (sfo), radiatorer 930
4352 vinduer skiftes 9000
4404 vinduer udskiftes 13500
4478 døre skiftes 22000
5518 vestre skole, klasse g 1.01 (gerigter indvendige døre) 2750
5861 vestre skole, klasse g 1.06 (fodliste) 5750
5868 vestre skole, klasse g 1.06 (radiator) 930
5873 vestre skole, musiklokale g 1.07 (vægge) 10800
5876 vestre skole, musiklokale g 1.07 (gerigter omkring vindue) 5000
5920 vestre skole, fællesrum g 1.13 (vindue) 27000
5941 vestre skole, toilet g 1.17 (vægge) 1440
5951 vestre skole, gang g 1.19 (vægge) 3720
5961 vestre skole, toilet f 1.01 (gerigter indvendig dør) 6250
5985 vestre skole, aula f 1.11 (vægge) 19440
6053 vestre skole, spu. h 1.02 (gerigter indvendig døre) 3750
6064 vestre skole, lokale h 1.04 (fodliste) 3250
6094 vestre skole, redskabsrum h 1.08 (loft) 1760
6095 vestre skole, redskabsrum h 1.08 (vægge) 5760
6134 vestre skole, lokale h 2.03 (gerigter indvendig døre) 1500
6139 vestre skole, klasse h 2.04 (fodliste) 7500
6147 vestre skole, klasse h 2.05 (vægge) 7200
6156 vestre skole, lokale h 2.06 (vindue) 11000
6161 vestre skole, depot h 2.07 (gerigter indvendig dør) 1250
6166 vestre skole, fællesrum h 2.08 (vægge) 5160
6193 vestre skole, omklædning, toilet og bad k 1.03 og k 1.05 (vægge) 960
6206 vestre skole, gang i 1.02 (fodliste) 2250
6283 vestre skole, garderobe j 1.11 (gerigter indvendig døre) 3750
6292 vestre skole, klasse j 1.01 og v.st j 1.01a (vægge) 14040
6296 vestre skole, klasse j 1.02 & v.st j 1.02a (fodliste) 7250
6323 vestre skole, klasse j 1.06 & v.st j 1.06a (fodliste) 8750
6340 vestre skole, klasse j 1.08 & v.st j 1.08a (vindue) 19000
6366 vestre skole, klubhus depot rum (vindue) 5000
6374 vestre skole, klubhus køkken/alrum (radiator) 930
6378 vestre skole, klubhus opholdsrum (loft) 4000
6391 vestre skole, håndarbejde (balkon) b 1.01 (loftplader) 16095
6404 vestre skole, gang kælder c 0.01 (loft) 1920
6409 vestre skole, gang kælder c 0.01 (indvendig side af yderdør) 2000
6412 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.02 og c 0.06 (fodliste) 3500
6419 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.04 & c 0.05 (gulv) 1700
6420 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.04 & c 0.05 (fodliste) 11250
6434 vestre skole, lokale c 0.11 (fodliste) 5250
6439 vestre skole, lokale c 0.11 (vindue) 21000
6490 vestre skole, trappeopgang d 0.01 (vægge) 6360
6498 vestre skole, sløjd d 0.04 (indvendig døre og karme) 1000
6504 vestre skole, sløjd d 0.06 (vægge) 13800
6520 vestre skole, sløjd malerum d 0.09 (radiator) 930
6525 vestre skole, sekretær a 1.06 (vægge) 8280
6527 vestre skole, sekretær a 1.06 (gerigter indvendig døre) 3750
6538 vestre skole, personale rum/arbejdsplads a 1.13 (vægge) 9120
6544 vestre skole, personalerum a 1.16 (vægge) 5040
6547 vestre skole, personalerum a 1.16 (radiator) 930
6571 vestre skole, arbejdsplads a 1.20 (vindue) 22000
6580 vestre skole, kopi rum a 1.08 (radiator) 930
6589 vestre skole, klasse a 2.10 (gulv) 1220
6594 vestre skole, klasse a 2.10 (vindue) 44000
6599 vestre skole, klasse a 2.08(vægge) 10080
6627 vestre skole, gang a 2.07 (fodliste) 6000
6633 vestre skole, fællesrum a 2.09 (fodliste) 7000
6705 vestre skole, gang a 0.03 (loft) 1280
6706 vestre skole, gang a 0.03 (vægge) 4200
6709 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.06b (gulv) 820
6712 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.06b (vægge) 8280
6717 vestre skole, gang a 0.12 (gerigter indvendig døre) 6250
6757 vestre skole, vådområde og lille gang a 0.10 (vægge) 5520
6788 vestre skole, skole insp. kontor a 1.05 (radiator) 930
7041 dør 11000
7693 udskiftning af brugsvands cirkulationspumpe 4000
7843 vinduer 13500
8498 vinduer 13500
8550 vinduer 270000
8573 udskiftning af glaselementer 9000
9151 gul revner 9140
# Opgavenavn Pris
197 vindue udskiftes 4500
275 stern udskiftes 2600
313 udhæng udskuftes 68900
469 vinduer udskiftes 13500
732 dør udskiftes 11000
768 vinduer udskiftes 18000
829 gulvet i lokale 204 slidt 27000
885 sokkelpuds repareres 800
930 dårlige fuger repareres 4750
1015 fodspark på trappe revnet 4500
1327 klasselokale 6026 fællesrum 2. døre 2000
1406 klasselokale 6060 døre 2000
1593 klasselokale 6033 fællesrum 3. vægge 15360
1826 klasselokale 6042 fællesrum 4. træpaneler 6960
1845 klasselokale 6045 fællesrum 4. dør 1000
1868 klasselokale 6046 fællesrum 4. døre 3000
2075 loft def. 38850
2435 gulv er slidt 7200
2436 gulv er slidt 2250
2452 vægge bør males 4800
2456 vægge bør males 4800
2752 lounge 6008. vægge 9360
2813 håndværk & design. depot vægge 4800
2844 fællesrum 3. drengetoilet 2520
2855 fysik 6051. gulv 1840
3332 loft skiftes 2775
3361 udskiftning af loftplader 7215
3985 t-gang lokale t6, vægge 12960
4035 t-gang mødelokale, loft 2400
4037 t-gang mødelokale, radiatorer 1860
4040 trapperum (til kantinen), loft 3960
4042 bibliotek, gulv 4360
4052 gang (skoleleder/edb depot/ mødelokaler), vægge 1560
4121 lærerværelse, vægge 9720
4183 klasselokale n1, loft 5200
4196 wii-rum n6, loft 2800
4200 n-gang + forhal, loft 14400
4312 udskiftning af dør 11000
4320 dør udskiftes 11000
5030 udskiftning af gulv 54000
5542 vestre skole, klasse g 1.03 (vinduer) 27000
5879 vestre skole, musik/klasse lokale g 1.08 (gulv) 10800
5906 vestre skole, klasse g 1.12 (vindue) 27000
5957 vestre skole, toilet f 1.01 (vægge) 1800
5970 vestre skole, gang f 1.03, f1.07 & afsats 1sal (radiator) 3255
5981 vestre skole, aula f 1.11 (gulv) 7000
5987 vestre skole, aula f 1.11 (vindue) 103000
6001 vestre skole, hjemmekundskab f 1.16 (gulv) 1640
6025 vestre skole, toilet l 1.02 & l 1.03 (vægge) 1080
6031 vestre skole, værksted l 1.04 (vægge) 5280
6044 vestre skole, trappeopgang h 1.01 og h 2.01 (loft) 1600
6108 vestre skole, toilet h 1.11 (gerigter indvendig dør) 1250
6160 vestre skole, depot h 2.07 (vægge) 6120
6168 vestre skole, fællesrum h 2.08 (gerigter indvendig døre) 1250
6209 vestre skole, gang i 1.02 (indvendig side af udvendig døre og karme) 1000
6212 vestre skole, redskabsrum i 1.03 (fodliste) 2750
6216 vestre skole, gymnastiksal h 1.09 (fodliste) 16000
6255 vestre skole, sfo j 1.10 (indvendig døre og karme) 2250
6278 vestre skole, garderobe j 1.16 (gerigter indvendig døre) 3750
6280 vestre skole, garderobe j 1.11 (loft) 800
6339 vestre skole, klasse j 1.08 & v.st j 1.08a (vægge) 14040
6347 vestre skole, klubhus entre (gerigter vindue) 1250
6352 vestre skole, klubhus rengøringsrum/toilet (vægge) 2640
6402 vestre skole, møde/arbejds lokale b 1.02 (vindue) 30000
6427 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.07 & lille gang (fodliste) 3500
6429 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.07 & lille gang (vægge) 5760
6446 vestre skole, gang 10 årgang c 0.12 (gerigter indvendig dør) 3750
6462 vestre skole, håndværk & design c 1.07 & c 1.08 (vinduer) 140000
6463 vestre skole, håndværk & design c 1.07 & c 1.08 (radiator) 6510
6465 vestre skole, glas gang e 1.01 & e 2.01 (fodliste) 2000
6479 vestre skole, biologi d 1.07 (radiator) 1860
6483 vestre skole, fysik/kemi d 1.04 (vægge) 2640
6500 vestre skole, sløjd maskinrum d 0.05 (gulv) 8100
6505 vestre skole, sløjd d 0.06 (indvendig døre og karme) 1000
6506 vestre skole, sløjd d 0.06 (vindue) 52000
6514 vestre skole, sløjd d 0.08 (vindue) 6000
6516 vestre skole, sløjd d 0.08 (radiator) 930
6531 vestre skole, kontor a 1.07 (fodliste) 4250
6534 vestre skole, kontor a 1.07 (vindue) 22000
6536 vestre skole, personale rum/arbejdsplads a 1.13 (gulv) 1520
6581 vestre skole, klasse a 2.04 (gulv) 1260
6583 vestre skole, klasse a 2.04 (loft) 6300
6587 vestre skole, klasse a 2.04 (vindue) 44000
6592 vestre skole, klasse a 2.10 (vægge) 11040
6606 vestre skole, klasse a 2.06 (vægge) 10080
6616 vestre skole, fællesrum a 2.05 (vindue) 44000
6668 vestre skole, lokale a 3.08 (vægge) 9360
6675 vestre skole, klasse a 3.09 (vægge) 15000
6676 vestre skole, klasse a 3.09 (indvendig dør og karm) 1200
6722 vestre skole, trappeopgang a 0.02, a 1.02, a 2.02 og a 3.02 (gerigter indvendig døre) 9000
6745 vestre skole, depot b 0.02 (gerigter indvendig døre) 2500
6748 vestre skole, billedkunst a 1.14 (loft) 7500
6759 vestre skole, vådområde og lille gang a 0.10 (vindue) 13000
7261 vindue og dør 13500
7335 beklædning 2022
7814 vinduer 135000
7966 rep. af mørtelfuger 4750
8116 vinduer + 1 dør 40500
8425 døre 2000
8551 sålbænk 15000
# Opgavenavn Pris
205 kældervindue udskiftes 4500
369 vindue udskiftes 9000
407 dør udskiftes 22000
1128 klasselokale 6022 fællesrum 2. træpaneler 6960
1130 udskiftning af gulv i mellemgang ved bibliotek 9450
1156 radiator skiftes 5000
1627 klasselokale 6035 fællesrum 3. træpanel 6960
1666 klasselokale 6038 fællesrum 3. træpaneler 6960
1813 klasselokale 6041 fællesrum 4. dør 1000
1830 klasselokale 6043 fællesrum 4. dør 1000
1834 klasselokale 6043 fællesrum 4. vægge 8280
2003 maling af vægge 1200
2079 maling af vægge 6000
2086 gulvbelægning def 900
2089 maling af vægge 9600
2207 sætningsrevner udbedres 950
2402 nyt gulv i indgang 3600
2437 nyt loft 6660
2755 personalestuen 6006. vægge 16320
2772 personalestuen 6006 ( det gamle ryge rum ). gulv 5400
2782 rengøringsdepot ved tumlesalen 1680
2848 fællesrum 4. depot 2040
2901 reparationer af murværk på skolen 108000
2902 gang arealer på skolen, reparation af gummifuger i gulv 37800
3389 udskiftning af fliser 27000
3405 gulvbelægning skiftes 2250
3417 udskiftning af rustfri stålplader på døre 50000
3980 t-gang, vægge 22920
3997 kiosk, lofter 3200
4043 bibliotek, vægge 16800
4058 kontor (vice skoleleder), vægge 6120
4079 vindskeder skiftes 1100
4090 mødelokale c-gang (stor), vægge 6600
4093 skoleleder kontor, vægge 2400
4173 klasselokale n3, lofter 5000
4212 gang n6, vægge 5640
4314 udskiftning af dør 11000
4412 vindue udskiftes 4500
4864 gulvbelægning skiftes 525000
5147 maling af wc 1800
5512 vestre skole, klasse g.1.01 (gulv) 960
5520 vestre skole, klasse g1.01 (gerigter omkring vinduer) 2500
5533 vestre skole, fælleslokale g 1.02 (radiator) 930
5559 vestre skole, fællesrum g 1.05 (gulv) 960
5560 vestre skole, fællesrum g 1.05 (fodliste) 5250
5869 vestre skole, musiklokale g 1.07 (gulv) 28200
5877 vestre skole, musiklokale g1.07 (radiator) 1860
5895 vestre skole, depot g 1.09 (vægge) 4080
5983 vestre skole, aula f 1.11 (fodliste) 14500
6059 vestre skole, sundhedsplejerske h 1.03 (gerigter indvendig døre) 1250
6061 vestre skole, sundhedsplejerske h 1.03 (radiator) 930
6078 vestre skole, rengøringsdepot h 1.06 (fodliste) 1750
6083 vestre skole, omklædning h 1.07 (loft) 1440
6086 vestre skole, omklædning h 1.07 (gerigter indvendig døre) 2750
6118 vestre skole, gang h 1.14 (vægge) 11880
6123 vestre skole, klasse h 2.02 (gulv) 1280
6146 vestre skole, klasse h 2.05 (fodliste) 5750
6151 vestre skole, klasse h 2.05 (radiator) 930
6172 vestre skole, fællesrum h 2.09, h 2.10 og gang h 2.11 (loft) 880
6173 vestre skole, fællesrum h 2.09, h 2.10 og gang h 2.11 (vægge) 16080
6175 vestre skole, fællesrum h 2.09, h 2.10 og gang h 2.11 (vindue) 31000
6228 vestre skole, garderobe j 1.23 (fodliste) 2250
6238 vestre skole, personale rum j 1.21 (vægge) 3600
6242 vestre skole, sfo j 1.20 (gulv) 2420
6245 vestre skole, sfo j 1.20 (loft) 3500
6249 vestre skole, sfo j 1.10 (gulv) 2420
6257 vestre skole, balkon j 2.25 (fodliste) 4000
6268 vestre skole, sfo j 1.15 (gulv) 2280
6273 vestre skole, sfo j 1.15 (indvendig døre og karme) 1000
6298 vestre skole, klasse j 1.02 & v.st j 1.02a (vægge) 13080
6307 vestre skole, klasse j 1.03 & v.st j 1.03a (vindue) 19000
6309 vestre skole, klasse j 1.04 & v.st j 1.04a (gulv) 1080
6321 vestre skole, klasse j 1.05 & v.st 1.05a (vindue) 19000
6331 vestre skole, klasse j 1.07 & v.st j 1.07a (vægge) 13080
6346 vestre skole, klubhus entre (vindue) 5000
6365 vestre skole, klubhus depot rum (gerigter indvendig døre) 2500
6406 vestre skole, gang kælder c 0.01 (indvendig døre og karm) 1250
6466 vestre skole, glas gang e 1.01 & e 2.01 (vægge) 1200
6491 vestre skole, trappeopgang d 0.01 (indvendig døre og karme) 2000
6517 vestre skole, sløjd malerum d 0.09 (gulv) 5700
6518 vestre skole, sløjd malerum d 0.09 (vægge) 5280
6519 vestre skole, sløjd malerum d 0.09 (vindue) 10000
6542 vestre skole, personalerum a 1.16 (fodlister) 4250
6563 vestre skole, psyk. soc. a 1.19 (loft) 900
6579 vestre skole, kopi rum a 1.08 (vindue) 22000
6591 vestre skole, klasse a 2.10 (loft) 6100
6629 vestre skole, gang a 2.07 (vægge) 9840
6693 vestre skole, uu vejleder a 0.15 (fodliste) 5000
6752 vestre skole, billedkunst a 1.14 ( indvendig side af ydrerdøre) 6000
6777 vestre skole, køkken a 1.10 (loft) 3100
6780 vestre skole, køkken a 1.10 (gerigter indvendig døre) 2500
6814 rep. og maling af beton søjler og drager 2400
6887 overdækning 4000
6976 vinduer 4000
7289 vinduer 9000
7827 vinduer 36000
8098 dørpartier 22000
8272 udskiftning af termorude 4500
8557 generel rep af sålbænke på alle bygninger 37500
9166 fliser revnet 5400
# Opgavenavn Pris
384 vindskede udskiftes 1300
417 murværk repareres 950
456 vinduer udskiftes 9000
830 gulvet i lokale 205 er slidt 27000
924 udskiftning af nålefilt. 27000
980 gulvbelægning skiftes ved yderdør 914
996 maling af væg 4800
1091 hul i loft 1110
1183 kildebækken - radiator 10230
1230 klasselokale 6026 fællesrum 2. træpaneler 6960
1665 klasselokale 6038 fællesrum 3. vægge 8280
1862 klasselokale 6045 fællesrum 4. træpaneler 6960
1961 lærerarbejdsplads 6076 vægge 12000
2210 sætningsskader repareres 1425
2222 sætningsrevner udbedres 2375
2329 gulv rep. 1800
2390 tumlesalen træpaneler 7320
2395 depot / it( thomas it ) vægge 11040
2749 billedkunst 6056. vægge 38760
2780 drenge toilet, biblioteksgang ved tumlesalen. vægge 1920
2795 madkundskab 6050. vægge 24600
2853 handicap toilet v.serviceleder kontor. vægge 1440
3409 vindue skiftes 4500
3442 udskiftning af gulvbelægning 108000
3460 maling af vægge 7200
3955 radiator 2325
3970 væg 5640
3984 t-gang lokale t6, loft 3600
3991 t-gang lokale t7, radiatorer 4185
4026 musik, dør 1000
4097 c-gang lærerarbejdspladser c5, vægge 10440
4136 hjemkundskab, vægge 8040
4139 trappe opgang (aula), vægge 15240
4189 klasselokale n6, vægge 4320
4419 vinduer skiftes 27000
4822 lak gulv 7500
4990 rep/maling af væg 11250
5527 vestre skole, fællesrum g 1.02 (vægge) 7680
5532 vestre skole, fælleslokale g 1.02 (gerigter omkring vindue) 2500
5562 vestre skole, fællesrum g 1.05 (vægge) 8400
5863 vestre skole, klasse g 1.06 (vægge) 9600
5865 vestre skole, klasse g 1.06 (gerigter indvendig døre) 3000
5871 vestre skole, musiklokale g 1.07 (loft) 9600
5894 vestre skole, depot g 1.09 (fodliste) 2250
5913 vestre skole, fællesrum g 1.13 (gulv) 960
5914 vestre skole, fællesrum g 1.13 (fodliste) 5000
5929 vestre skole, klasse g 1.14 (vindue) 27000
5935 vestre skole, it/depot rum g 1.15 (vægge) 4800
5936 vestre skole, it/depot rum g 1.15 (gerigter indvendig dør) 1250
5939 vestre skole, it/depot rum g 1.15 (radiator) 930
5973 vestre skole, gang f 1.05 & afsats 1.sal (fodliste) 10000
5975 vestre skole, gang f 1.05 & afsats 1.sal (vægge) 29400
5977 vestre skole, gang f 1.05 (indvendig døre og karme) 1500
5986 vestre skole, aula f 1.11 ( indvendig døre og karme) 22000
6036 vestre skole, bibliotek og kontor (gulv) 6460
6047 vestre skole, trappeopgang h 1.01 og h 2.01 (vindue) 40000
6060 vestre skole, sundhedsplejerske h 1.03 (vindue) 27000
6065 vestre skole, lokale h 1.04 (vægge) 3960
6066 vestre skole, lokale h 1.04 (gerigter indvendig dør) 1250
6068 vestre skole, lokale h 1.04 (vindue) 27000
6085 vestre skole, omklædning h 1.07 (fliser) 24300
6106 vestre skole, toilet h 1.11 (vægge) 1680
6117 vestre skole, gang h 1.14 (fodliste) 11750
6138 vestre skole, klasse h 2.04 (gulv) 1320
6176 vestre skole, fællesrum h 2.09, h 2.10 og gang h 2.11 (radiator) 1395
6191 vestre skole, toilet k 1.02 (gerigter indvendig dør) 1250
6289 vestre skole, klasse j 1.01 og v.st j 1.01a (gulv) 1260
6293 vestre skole, klasse j 1.01 og v.st j 1.01a (vindue) 19000
6295 vestre skole, klasse j 1.02 & v.st j 1.02a (gulv) 1080
6314 vestre skole, klasse j 1.04 & v.st j 1.04a (reparation af fuge) 1500
6379 vestre skole, klubhus opholdsrum (vægge) 3600
6395 vestre skole, håndarbejde (balkon) b 1.01 (vindue) 72000
6407 vestre skole, gang kælder c 0.01 (vindue) 7000
6417 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.02 og c 0.06 (vindue) 8000
6435 vestre skole, lokale c 0.11 (loft) 2880
6451 vestre skole, gang c 1.01 (vægge) 4680
6455 vestre skole, håndværk & design c 1.07 & c 1.08 (gulv) 3180
6472 vestre skole, demonstrations lokale d 1.06 & opbevarings lokale d 1.05 (radiator) 1860
6537 vestre skole, personale rum/arbejdsplads a 1.13 (loft) 7600
6539 vestre skole, personale rum/arbejdsplads a 1.13 (indvendig døre) 8500
6546 vestre skole, personalerum a 1.16 (vindue) 22000
6549 vestre skole, arbejdsplads a 1.17, a 1.18 og gang a 1.04 (fodliste) 8750
6567 vestre skole, arbejdsplads a 1.20 (gulv) 1020
6617 vestre skole, fællesrum a 2.05 (radiator) 1860
6626 vestre skole, gang a 2.07 (gulv) 1500
6628 vestre skole, gang a 2.07 (loft) 7500
6642 vestre skole, toilet a 3.10 (vægge) 6480
6687 vestre skole, rengøringsrum/depot a 0.17a (gulv) 2400
6718 vestre skole, trappeopgang a 0.02, a 1.02, a 2.02 og a 3.02 (fodliste) 3750
6720 vestre skole, trappeopgang a 0.02, a 1.02, a 2.02 og a 3.02 (vægge) 33600
6736 vestre skole, trappeopgang a 1.03, a 2.03 og a 3.03 (fodliste) 2500
6770 vestre skole, gang a 1.12 (fodliste) 1250
6776 vestre skole, køkken a 1.10 (fodliste) 3500
6813 omfugning af mørtelfuger 95000
6819 udskiftning af dører og vinduer 450000
7476 udskiftning af vinduer 54000
7668 facade 65000
9169 døre defekte 15000
9374 lakering af gulv 9000
9383 vinduer slidte 18000
# Opgavenavn Pris
344 gummifuger skiftes 1400
455 dør udskiftes 22000
653 maling af klasselokaler kopi 12600
654 maling af klasselokaler kopi 12600
668 flisebelægning i baderum piger udskiftes eller anden belægning 113400
793 sokkelpuds repareres 1600
868 dårlige fuger udskiftes 950
1043 dør udskiftes 11000
1171 udskiftning af gulv i øverste omklædning 16650
1373 lær. arbejdsplads 6024 fællesrum 2. gulv 25650
1589 gulvbelægning renses 34650
1922 klasselokale 6059 træpaneler 6960
1954 lærerarbejdsplads 6047 vægge 13320
2000 rep af gulv 7650
2002 maling af vægge 18000
2055 gulvbehandling 22850
2101 serviceleder vægge 9000
2127 lærerarbejdsplads 6059 (5. årgang) vægge 6720
2438 nyt loft 2775
2753 lounge 6008. vinduskarm 5000
2773 biblioteksgang ( v. fysik). væg 1680
2776 bibliotek. vægge 11880
2803 mælkedepot, vægge 9120
2850 rengøring og papir depot, vægge 16320
3094 maling af vinduer og udskiftning af fuger i etagebygningen 1000
3407 gulvbelægning skiftes 49500
3968 radiator 1860
3987 t-gang lokale t6, radiatorer 5115
3989 t-gang lokale t7, loft 2000
4038 forhal (larsens plads) vægge 5160
4041 trapperum (til kantinen), vægge 3840
4117 mødelokale c-gang (lille), vægge 4080
4164 klasselokale n5, vægge 8400
4223 sfo leder kontor, vægge 4800
4313 udskiftning af dør 11000
4318 sætningsrevner repareres 2375
4341 vinduer udskiftes 13500
4542 døre skiftes 44000
5158 rep. af fliser 2700
5543 vestre skole, klasse g 1.03 (radiator) 930
5872 vestre skole, musiklokale g. 1.07 (vindue) 54000
5904 vestre skole, klasse g 1.12 (vægge) 9360
5919 vestre skole, fællesrum g 1.13 (gerigter indvendig døre) 3000
5926 veste skole, klasse g 1.14 (vægge) 9360
5943 vestre skole, toilet g 1.17 (gerigter omkring dør) 6250
5946 vestre skole, toilet g 1.18 (vægge) 960
6009 vestre skole, rengøringsrum f 1.17 (vægge) 2400
6029 vestre skole, værksted l 1.04 (fodliste) 6500
6051 vestre skole, spu. h 1.02 (vægge) 13200
6058 vestre skole, sundhedsplejerske h 1.03 (vægge) 5520
6081 vestre skole, rengøringsdepot h 1.06 (gerigter indvendig dør) 3000
6126 vestre skole, klasse h 2.02 (gerigter indvendig døre) 2750
6153 vestre skole, lokale h 2.06 (fodliste) 4500
6203 vestre skole, bevægelses sal i 1.01 (vindue) 33000
6247 vestre skole, sfo j 1.20 (indvendig døre og karme) 2250
6248 vestre skole, sfo j 1.20 (vinduer) 52000
6250 vestre skole, sfo j 1.10 (fodliste) 11000
6270 vestre skole, sfo j 1.15 (loft) 3500
6288 vestre skole, toiletter j 1.12, j 1.13 & j 1.14 (vægge) 1200
6310 vestre skole, klasse j 1.04 & v.st j 1.04a (fodliste) 7250
6313 vestre skole, klasse j 1.04 & v.st j 1.04a (vindue) 19000
6329 vestre skole, klasse j 1.07 & v.st j 1.07a (gulv) 1080
6335 vestre skole, klasse j 1.07 & v.st j 1.07a (vindue) 19000
6381 vestre skole, klubhus opholdsrum (gerigter indvendig døre) 2500
6397 vestre skole, møde/arbejds lokale b 1.02 (gulv) 9600
6400 vestre skole, møde/arbejds lokale b 1.02 (vægge) 6720
6440 vestre skole, lokale c 0.11 (radiator) 930
6467 vestre skole, demonstrations lokale d 1.06 & opbevarings lokale d 1.05 (gulv) 1060
6482 vestre skole, fysik/kemi d 1.04 (loft) 7000
6489 vestre skole, trappeopgang d 0.01 (loft) 1280
6499 vestre skole, sløjd d 0.04 (gerigter indvendig døre) 2500
6523 vestre skole, sekretær a 1.06 (fodliste) 5500
6548 vestre skole, arbejdsplads a 1.17, a 1.18 og gang a 1.04 (gulv) 1420
6562 vestre skole, psyk. soc. a 1.19 (fodliste) 2750
6569 vestre skole, arbejdsplads a 1.20 (loft) 5100
6574 vestre skole, kopi rum a 1.08 (fodliste) 4750
6584 vestre skole, klasse a 2.04 (vægge) 11040
6605 vestre skole, klasse a 2.06 (loft) 6000
6622 vestre skole, toilet a 3.07 (vægge) 7680
6636 vestre skole, fællesrum a 2.09 (vægge) 8880
6637 vestre skole, fællesrum a 2.09 (indvendig døre og karme) 1000
6640 vestre skole, toilet a 3.10 (fodliste) 2750
6653 vestre skole, værksted a 3.06 (gulv) 1740
6659 vestre skole, klasse a 3.05 (gulv) 940
6690 vestre skole, rengøringsrum/depot a 0.17a (vægge) 3480
6710 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.06b (fodliste) 6250
6754 vestre skole, billedkunst a 1.14 (radiator) 5115
6778 vestre skole, køkken a 1.10 (vægge) 7560
6785 vestre skole, skole insp. kontor a 1.05 (loft) 3100
6787 vestre skole, skole insp. kontor a 1.05 (vindue) 22000
7032 murværk 750
7038 vindue 4500
7412 knækkede facadeplader 1650
7482 rep af nedløb 1500
7812 vinduer 45000
7820 vinduer 99000
7829 vinduer 13500
7944 tag 54480
8501 sålbænk 1500
8554 vinduer 36000
# Opgavenavn Pris
142 kældervindue udskiftes 4500
308 vindskede udskiftes 6500
314 udhæng udskiftes 68900
315 tag udskiftes 1135000
466 vindue udskiftes 9000
477 vinduer udskiftes 9000
651 maling af klasselokaler kopi 12600
851 maling af væg 5040
874 dårlige fuger 2375
1054 klasselokale 6022 fællesrum 2 gulv 25650
1112 maling af klasselokale 2 6720
1199 klasselokale 6023 fællesrum 2. gulv 25650
1321 klasselokale 6025 fællesrum 2. vægge 8280
1389 lær.arbejdsplads 6024 fællesrum 2. døre 1000
1715 klasselokale 6040 fællesrum 4. træpaneler 6960
2035 sundhedsplejerske 6075 vægge 10440
2155 sætningsrevner repareres 1425
2196 sætningsskader udbedres 3325
2326 sætningsskader på murværk 4750
2400 læringscenter ( ved bibliotek ) gulv 1200
2620 udskiftning af gulv. 13500
2784 pigetoilet, vindfang mellem fællesrum 1 & 2. vægge 1680
2787 rengøringdepot fællesrum 2. vægge 1920
2792 drengetoilet fællesrum 2. vægge 2760
2794 handicaptoilet mellem fællesrum 1 & 2. vægge + loft 2880
2796 madkundskab 6050. gulv 2460
2838 håndværk & design, male rum. vægge 8520
2845 fællesrum 3, depot. vægge 2040
2849 handicaptoilet, gang mellem fællesrum 3 & 4. vægge 11640
2851 rengørings & vaske rum. vægge 3120
3381 udskiftning af fliser 5400
3981 t-gang, loft 1760
4016 håndarbejde, vægge 5760
4106 c-gang klasselokale c6, vægge 5160
4178 klasselokale n2, loft 5000
4323 døre udskiftes 22000
4420 dør udskiftes 11000
4831 nyt tagpap 140000
4989 rep af fliser i dame baderum 2700
5523 vestre skole, fællesrum g 1.02 (fodliste) 5000
5531 vestre skole, fælleslokale g 1.02 (indvendig side af udvendige døre og vinduer) 27000
5557 vestre skole, klasse g 1.04 ( gerigter omkring vinduer) 2500
5874 vestre skole, musiklokale g 1.07 (gerigter indvendig døre) 2500
5891 vestre skole, musik/klasse lokale g 1.08 (vindue) 27000
5897 vestre skole, depot g 1.10 (fodliste) 1500
5907 vestre skole, klasse g 1.12 (gerigter over vindue) 2500
5931 vestre skole, klasse g 1.14 (radiator) 930
5969 vestre skole, gang f 1.03, f 1.07 & afsats 1.sal (vindue) 27000
6020 vestre skole, handicaptoilet l 1.01 (vægge) 960
6048 vestre skole, spu. h 1.02 (gulv) 1640
6121 vestre skole, gang h 1.14 (radiator) 930
6127 vestre skole, klasse h 2.02 (vindue) 27000
6140 vestre skole, klasse h 2.04 (vægge) 6120
6144 vestre skole, klasse h 2.04 (radiator) 1860
6149 vestre skole, klasse h 2.05 (gerigter indvendig døre) 3000
6150 vestre skole, klasse h 2.05 (vindue) 25000
6154 vestre skole, lokale h 2.06 (vægge) 4800
6214 vestre skole, redskabsrum i 1.03 (vægge) 4080
6220 vestre skole, gymnastiksal h 1.09 (indvendig side af yderdør) 1000
6235 vestre skole, depot j 1.09 (vægge) 9840
6254 vestre skole, sfo j 1.10 (vinduer) 52000
6290 vestre skole, klasse j 1.01 og v.st j 1.01a (fodliste) 9250
6303 vestre skole, klasse j 1.03 & v.st j 1.03a (fodliste) 8750
6305 vestre skole, klasse j 1.03 & v.st j 1.03a (vægge) 13200
6377 vestre skole, klubhus opholdsrum (fodliste) 5750
6389 vestre skole, håndarbejde (balkon) b 1.01 (fodliste) 5500
6390 vestre skole, håndarbejde (balkon) b 1.01 (loft) 1920
6394 vestre skole, håndarbejde (balkon) b 1.01 (gerigter indvendig dør) 1500
6399 vestre skole, møde/arbejds lokale b 1.02 (loft) 3200
6422 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.04 & c 0.05 (vægge) 12600
6425 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.04 & c 0.05 (radiator) 2325
6431 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.07 & lille gang (vindue) 8000
6447 vestre skole, gang 10 årgang c 0.12 (vindue) 14000
6457 vestre skole, håndværk & design c 1.07 & c 1.08 (loft) 15900
6471 vestre skole, demonstrations lokale d 1.06 & opbevarings lokale d 1.05 (vindue) 61000
6478 vestre skole, biologi d 1.07 (vindue) 61000
6486 vestre skole, fysik/kemi d 1.04 (radiator) 1860
6495 vestre skole, sløjd d 0.04 (gulv) 5400
6496 vestre skole, sløjd d 0.04 (fodliste) 4750
6526 vestre skole, sekretær a 1.06 (indvendig døre og karme) 1000
6529 vestre skole, sekretær a 1.06 (radiator) 1860
6545 vestre skole, personalerum a 1.16 (gerigter indvendig døre) 1250
6565 vestre skole, psyk. soc. a 1.19 (vindue) 11000
6576 vestre skole, kopi rum a 1.08 (vægge) 5880
6586 vestre skole, klasse a 2.04 (gerigter indvendig døre) 2500
6590 vestre skole, klasse a 2.10 (fodliste) 8250
6603 vestre skole, klasse a 2.06 (gulv) 1200
6608 vestre skole, klasse a 2.06 (vindue) 44000
6611 vestre skole, fællesrum a 2.05 (gulv) 1200
6613 vestre skole, fællesrum a 2.05 (loft) 6000
6688 vestre skole, rengøringsrum/depot a 0.17a (fodliste) 2500
6700 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.14 (vægge) 5400
6724 vestre skole, trappeopgang a 0.02, a 1.02, a 2.02 og a 3.02 (vindue) 120000
6732 vestre skole, gang a 0.11 (vægge) 3720
6746 vestre skole, billedkunst a 1.14 (gulv) 46500
6758 vestre skole, vådområde og lille gang a 0.10 (gerigter indvendig døre) 2750
6766 vestre skole, kontor a 1.15 (gerigter indvendig døre) 2500
7646 udskiftning af cirkulationspumpe i lille teknikrum i stueetage 4000
8114 dør 11000
8539 stern 19500
# Opgavenavn Pris
381 dør udskiftes 55000
615 lakering af gulv 49500
699 maling af fællesrum væge og loft 33600
712 puds på trappe repareres 1000
803 sætningsrevne repareres 950
835 maling af væg 3600
883 sætningsrevner udbedres 1425
913 gulvbelægning skiftes 9900
1027 klasselokale 6021 fællesrum 2. gulv 25650
1089 maling af vægge 9000
1202 kildebækken - fodlister 62500
1219 klasselokale 6026 fællesrum 2. vægge 8280
1662 klasselokale 6037 fællesrum 3. vægge 8280
1707 klasselokale 6040 fællesrum 4. dør 1000
1957 gulvsamling def. 2250
1971 maling af vægge 3840
2010 maling af yderdør 1000
2254 mellemleder lokale 6061 vægge 8040
2260 skoleleder lokale 6001 vægge 11280
2311 maling af vægge 4800
2399 læringscenter ( ved bibliotek ) vægge 13320
3283 udskift flisegulv 420000
3284 loft udskiftes 111000
3292 udskiftning af loft 1665
3322 maling af loft 2880
3544 udskiftning af fliser på væg 2700
3958 væg 8400
3975 t-gang wc, vægge 1200
4004 rengøringsdepot (kantine), vægge 8280
4009 billedkunst depot, vægge 6480
4054 kontor (indskolingsleder), vægge 4440
4321 sætningsrevner repareres 1425
4476 døre skiftes 44000
4970 vinduer males 60000
5535 vestre skole, klasse g 1.03 ( gulv) 960
5858 vestre skole, fællesrum g 1.05 (gerigter omkring vindue) 2500
5860 vestre skole, klasse g 1.06 (gulv) 960
5870 vestre skole, musiklokale g 1.07 (fodliste) 8500
5903 vestre skole, klasse g 1.12 (fodliste) 6000
5923 vestre skole, klasse g 1.14 (gulv) 960
5924 vestre skole, klasse g 1.14 (fodliste) 6000
5937 vestre skole, it/depot rum g 1.15 (vinduer) 27000
5965 vestre skole, gang f 1.03, f 1.07 & afsats 1.sal (loft) 3200
5978 vestre skole, gang f 1.05 (gerigter indvendig dør) 3000
5988 vestre skole, aula f 1.11 (radiator) 2325
5992 vestre skole, køkken f 1.13 (vægge) 1800
6006 vestre skole, hjemmekundskab f 1.16 (radiator) 1860
6022 vestre skole, handicaptoilet l 1.01 (vindue) 4000
6033 vestre skole, værksted l 1.04 (radiator) 930
6041 vestre skole, bibliotek og kontor (radiator) 3720
6070 vestre skole, multirum h 1.05 (fodliste) 6250
6100 vestre skole, gang h 1.10 (vægge) 4200
6105 vestre skole, toilet h 1.11 (fodliste) 1250
6112 vestre skole, gang h 1.12 ( gerigter indvendig dør) 7500
6124 vestre skole, klasse h 2.02 (fodliste) 7000
6128 vestre skole, klasse h 2.02 (radiator) 930
6148 vestre skole, klasse h 2.05 (indvendig døre og karme) 1000
6240 vestre skole, personale rum j 1.21 (vindue) 17000
6246 vestre skole, sfo j 1.20 (vægge) 9600
6261 vestre skole, balkon j 2.27 (fodliste) 4000
6262 vestre skole, (vægge) 6360
6265 vestre skole, balkon j 2.26 (fodliste) 5750
6277 vestre skole, garderobe j 1.16 (indvendige døre og karme) 1750
6317 vestre skole, klasse j 1.05 & v.st 1.05a (vægge) 12840
6328 vestre skole, klasse j 1.06 & v.st j 1.06a (vindue) 19000
6337 vestre skole, klasse j 1.08 & v.st j 1.08a (fodliste) 9250
6373 vestre skole, klubhus køkken/alrum (vindue) 20000
6383 vestre skole, klubhus opholdsrum (radiator) 930
6388 vestre skole, håndarbejde (balkon) b 1.01 (gulv) 1480
6436 vestre skole, lokale c 0.11 (vægge) 6480
6442 vestre skole, gang 10 årgang c 0.12 (fodliste) 2500
6469 vestre skole, demonstrations lokale d 1.06 & opbevarings lokale d 1.05 (vægge) 9480
6481 vestre skole, fysik/kemi d 1.04 (fodliste) 4750
6497 vestre skole, sløjd d 0.04 (vægge) 5400
6501 vestre skole, sløjd maskinrum d 0.05 (vægge) 4800
6507 vestre skole, sløjd d 0.06 (radiator) 2325
6535 vestre skole, kontor a 1.07 (radiator) 930
6556 vestre skole, gang a 1.21 (fodliste) 1500
6588 vestre skole, klasse a 2.04 (radiator) 1860
6595 vestre skole, klasse a 2.10 (radiator) 1860
6596 vestre skole, klasse a 2.08 (gulv) 1200
6609 vestre skole, klasse a 2.06 (radiator) 1860
6655 vestre skole, værksted a 3.06 (loft) 1300
6658 vestre skole, værksted a 3.06 (radiator) 1860
6660 vestre skole, klasse a 3.05 (fodliste) 7500
6670 vestre skole, lokale a 3.08 (gerigter indvendig døre) 1250
6686 vestre skole, teknikrum/lager/fyrrum a 0.17 (gerigter indvendig døre) 1250
6723 vestre skole, trappeopgang a 0.02, a 1.02, a 2.02 og a 3.02 (indvendig side af ydredøre) 4000
6751 vestre skole, billedkunst a 1.14 (gerigter indvendig døre) 7250
6753 vestre skole, billedkunst a 1.14 (vindue) 96000
6755 vestre skole, vådområde og lille gang a 0.10 (fodliste) 6000
6763 vestre skole, kontor a 1.15 (fodliste) 5250
6764 vestre skole, kontor a 1.15 (vægge) 6480
6767 vestre skole, kontor a 1.15 (vindue) 30000
6786 vestre skole, skole insp. kontor a 1.05 (vægge) 6480
7810 vindue 4500
7817 vinduer 180000
8094 vinduer 27000
8113 vindue 4500
8403 flisebelægning langs sokkel 5850
# Opgavenavn Pris
358 facadeparti udskiftes 22500
463 dør udskiftes 33000
628 trappe repareres 5000
650 maling af klasselokaler kopi 12600
756 vinduer udskiftes 13500
773 dårlige fuger repareres 2375
1121 rep af loft 1000
1204 klasselokale 6023 fællesrum 2. vægge 8280
1577 klasselokale 6031 fællesrum 3. træpane 6960
1663 klasselokale 6037 fællesrum 3. træpaneler 6960
1703 klasselokale 6044 fællesrum 4. dør 1000
2078 maling af vægge 3360
2391 musiklokale 6055 & 6074 gulv 34800
2403 gulv er slidt 7200
2450 maling af vægge 12000
2483 gulvbelægning bør skiftes 3600
2771 personalestuen 6006 ( det gamle ryge rum ). vægge 4800
2840 håndværk & design, design arbejdsplads. gulv 14700
2843 fællesrum 3, pige toilet. vægge 3480
2852 toilet ved fysik. vægge 3120
2858 maling af foldedør i stor stue 3000
3944 væg 10320
3949 væg 8640
3993 gang (gym. sal), vægge 7680
3995 gang (gym. sal) radiatorer 930
4006 billedkunst depot ( keramikovn), vægge. 7440
4047 c-gang, loft 21600
4101 c-gang klasselokale c7, vægge 3360
4116 mødelokale c-gang (lille), loft 800
4132 omklædning og bad (gym.sal), vægge 4560
4153 toilet aula ( pige), døre 1000
4168 klasselokale n4, lofter 3600
4169 klasselokale n4, vægge 8160
4179 klasselokale n2, vægge 8160
4191 klasselokale n6, radiatorer 1860
4193 klosrum n6 1200
4194 klosrum n6, vægge 4200
4225 sfo forhal og garderobe, vægge 4560
4409 vinduer udskiftes 18000
5159 maling af depot rum 4800
5555 vestre skole, klasse g 1.04 (vinduer) 27000
5856 vestre skole, fællesrum g 1.05 (gerigter omkring døre) 3000
5857 vestre skole, fællesrum g 1.05 (vinduer) 27000
5886 vestre skole, musik/klasse lokale g 1.08 (loft) 3500
5887 vestre skole, musik/klasse lokale g 1.08 (vægge) 6960
5898 vestre skole, depot g 1.10 (vægge) 3120
5901 vestre skole, klasse g 1.12 (gulv) 980
5908 vestre skole, klasse g 1.12 (radiator) 930
5928 vestre skole, klasse g 1.14 (gerigter indvendig døre) 2750
5967 vestre skole, gang f 1.03, f 1.07 & afsats 1.sal (indvendig dør og karm) 1500
6002 vestre skole, hjemmekundskab f 1.16 (fodliste) 5750
6027 vestre skole, toilet l 1.02 & l 1.03 (vindue) 4000
6032 vestre skole, værksted l 1.04 (vindue) 20000
6040 vestre skole, bibliotek og kontor (vindue) 111000
6046 vestre skole, trappeopgang h 1.01 og h 2.01 (gerigter indvendig dør) 1250
6072 vestre skole, multirum h 1.05 (vægge) 7920
6074 vestre skole, multirum h 1.05 (vindue) 27000
6080 vestre skole, rengøringsdepot h 1.06 (vægge) 3240
6090 vestre skole, omklædning h 1.07 (radiator) 1395
6093 vestre skole, redskabsrum h 1.08 (fodliste) 3750
6099 vestre skole, gang h 1.10 (loft) 1120
6115 vestre skole, omklædning bad/toilet h 1.13 (gerigter indvendig dør) 1250
6165 vestre skole, fællesrum h 2.08 (fodliste) 5250
6202 vestre skole, bevægelses sal i 1.01 (indvendig side af udvendig dør og karm) 2000
6237 vestre skole, personale rum j 1.21 (fodliste) 3250
6253 vestre skole, sfo j 1.10 (loft) 3500
6258 vestre skole, balkon j 2.25 (vægge) 6360
6272 vestre skole, sfo j 1.15 (vægge) 9480
6316 vestre skole, klasse j 1.05 & v.st 1.05a (fodliste) 7250
6325 vestre skole, klasse j 1.06 & v.st j 1.06a (vægge) 13200
6332 vestre skole, klasse j 1.07 & v.st j 1.07a (fodliste) 7250
6345 vestre skole, klubhus entre (gerigter indvendig dør) 6250
6371 vestre skole, klubhus køkken/alrum (vægge) 2880
6398 vestre skole, møde/arbejds lokale b 1.02 (fodliste) 5250
6405 vestre skole, gang kælder c 0.01 (vægge) 8640
6408 vestre skole, gang kælder c 0.01 (gerigter indvendig døre) 5250
6444 vestre skole, gang 10 årgang c 0.12 (vægge) 3480
6459 vestre skole, håndværk & design c 1.07 & c 1.08 (vægge) 23760
6480 vestre skole, fysik/kemi d 1.04 (gulv) 1320
6510 vestre skole, sløjd svejse rum d 0.07 (vægge) 3480
6515 vestre skole, sløjd d 0.08 (indvendig side af yderdør) 1000
6524 vestre skole, sekretær a 1.06 (loft) 4000
6528 vestre skole, sekretær a 1.06 (vindue) 22000
6554 vestre skole, arbejdsplads a 1.17, a 1.18 og gang a 1.04 (vindue) 44000
6560 vestre skole, gang a 1.21 (gerigter indvendig døre) 1250
6568 vestre skole, arbejdsplads a 1.20 (fodliste) 5250
6570 vestre skole, arbejdsplads a 1.20 (vægge) 6960
6615 vestre skole, fællesrum a 2.05 (vægge) 9360
6621 vestre skole, toilet a 3.07 (loft) 900
6634 vestre skole, fællesrum a 2.09 (loft) 6000
6664 vestre skole, klasse a 3.05 (radiator) 930
6698 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.14 (gulv) 900
6708 vestre skole, gang a 0.03 (gerigter indvendig døre) 3750
6721 vestre skole, trappeopgang a 0.02, a 1.02, a 2.02 og a 3.02 (indvendig døre og karme) 2000
6726 vestre skole, bogdepot a 0.13 (fodliste) 5250
6747 vestre skole, billedkunst a 1.14 (fodliste ) 9750
6781 vestre skole, køkken a 1.10 (vindue) 24000
6911 vindue 4500
7255 render og tagnedløb 20000
8366 maling 9000
# Opgavenavn Pris
263 stern udskiftes 39000
306 gavlbeklædning udskiftes 13480
357 dør udskiftes 44000
449 dør udskiftes 22000
452 skorstene omfuges 4750
460 vinduer udskiftes 9000
802 sokkelpuds repareres 2000
831 gulvet i lokale 206 er slidt 27000
832 maling af væg 3600
840 gulv i fællesrum 2 klasse 6020 27000
914 gulvbelægning skiftes 9900
1105 maling af klasselokale 1 6600
1109 kildebækken 11000
1214 klasselokale 6026 fællesrum 2. gulv 25650
1342 klasselokale 6025 fællesrum 2. døre 1000
1585 klasselokale 6032 fællesrum 3. træpanele 6960
1759 rep af gulv 4500
1841 klasselokale 6043 fællesrum 4. træpaneler 6960
1882 klasselokale 6046 fællesrum 4. vægge 8280
1996 maling af vægge 2400
2042 maling af vægge 5280
2080 vinduesplade 13500
2330 sætningsrevner i fundament 900
2389 tumlesalen vægge 13080
2599 nedslidt linoliumsgulv 11250
2805 biblioteksgang. ved tumlesalen. væg 13680
2806 biblioteksgang v. tumlesalen. træpanel 6720
2839 håndværk & design, design rum. vægge 13080
2842 håndværk & design, værksted. gulv 33300
2903 gang areal hele skolen, reparation af fuger mellem fliser i gulv 21000
3327 gulv nedslidt 6750
3952 væg 7800
3971 radiatorer 1395
4013 billedkunst, vægge 2760
4018 sløjd, vægge 7680
4027 musik store depot, vægge 11160
4039 trapperum (til kantinen), gulv 960
4050 c- gang, radiatorer 930
4135 hjemkundskab, loft 10640
4157 revner i sokkel 12000
4159 klasselokale n7, vægge 8160
4166 klasselokale n5, radiatorer 1395
4171 klasselokale n4, radiator 1395
4201 n-gang + forhal, vægge 35760
4211 gang n6, loft 2800
4224 sfo forhal og garderobe, loft 5400
4228 sfo toiletter (sfo køkken), vægge 4320
5545 vestre skole, klasse g 1.04 (gulv) 960
5558 vestre skole, klasse g 1.04 ( radiator) 930
5922 vestre skole, fællesrum g 1.13 (radiator) 930
5933 vestre skole, it/depot rum g 1.15 (fodliste) 4500
5963 vestre skole, gang f 1.03, f 1.07 & afsats 1.sal (gulv) 1920
5966 vestre skole, gang f 1.03, f 1.07 & afsats 1.sal (vægge) 25560
5968 vestre skole, gang f 1.03, f 1.07 & afsats 1.sal (gerigter indvendig døre) 6250
5972 vestre skole, gang f 1.05 & afsats 1.sal (gulv) 1940
5984 vestre skole, aula f 1.11 (loft) 30000
6003 vestre skole, hjemmekundskab f 1.16 (loft) 6560
6004 vestre skole, hjemmekundskab f 1.16 (vægge) 17760
6039 vestre skole, bibliotek og kontor (indvendige døre og karme) 12500
6054 vestre skole, spu. h 1.02 (vinduer) 27000
6057 vestre skole, sundhedsplejerske h 1.03 (fodliste) 4500
6073 vestre skole, multirum h 1.05 (gerigter indvendige døre) 1250
6110 vestre skole, gang h 1.12 (vægge) 5640
6125 vestre skole, klasse h 2.02 (vægge) 9120
6132 vestre skole, lokale h 2.03 (vægge) 5640
6187 vestre skole, omklædningsrum og bad k 1.01 (gerigter indvendig døre) 2500
6219 vestre skole, gymnastiksal h 1.09 (gerigter indvendig døre) 1500
6229 vestre skole, garderobe j 1.23 (loft) 900
6243 vestre skole, sfo j 1.20 (fodliste) 11000
6282 vestre skole, garderobe j 1.11 (indvendig døre og karme) 1750
6302 vestre skole, klasse j 1.03 & v.st j 1.03a (gulv) 1140
6315 vestre skole, klasse j 1.05 & v.st 1.05a (gulv) 1080
6343 vestre skole, klubhus entre (loft) 1500
6361 vestre skole, klubhus depot rum (fodliste) 2500
6403 vestre skole, møde/arbejds lokale b 1.02 (radiator) 930
6410 vestre skole, gang kælder c 0.01 (radiator) 1395
6492 vestre skole, trappeopgang d 0.01 (gerigter indvendig døre) 8750
6494 vestre skole, trappeopgang d 0.01 (radiator) 930
6512 vestre skole, sløjd d 0.08 (gulv) 9300
6564 vestre skole, psyk. soc. a 1.19 (vægge) 4560
6572 vestre skole, arbejdsplads a 1.20 (radiator) 930
6582 vestre skole, klasse a 2.04 (fodliste) 7500
6604 vestre skole, klasse a 2.06 (fodliste) 7250
6638 vestre skole, fællesrum a 2.09 (radiator) 1860
6644 vestre skole, toilet a 3.10 (gerigter indvendig døre) 1250
6654 vestre skole, værksted a 3.06 (fodliste) 10750
6661 vestre skole, klasse a 3.05 (loft) 2500
6662 vestre skole, klasse a 3.05 (vægge) 15000
6666 vestre skole, lokale a 3.08 (fodliste) 4250
6715 vestre skole, gang a 0.12 (vægge) 6960
6737 vestre skole, trappeopgang a 1.03, a 2.03 og a 3.03 (vægge) 34800
6738 vestre skole, trappeopgang a 1.03, a 2.03 og a 3.03 (gerigter indvendig døre) 7500
6743 vestre skole, billedkunst toilet (gerigter indvendig dør) 1250
6772 vestre skole, gang a 1.12 (vægge) 2040
6890 afskærmning 4000
6910 facade beklædning 14000
7376 renovering af trappesten 6300
7809 vinduer 9000
8496 vinduer og dør 22500
8548 stern 13000
# Opgavenavn Pris
291 dør udskiftes 22000
439 dør udskiftes 44000
459 døre udskiftes 44000
470 udskiftning af vindue7 9000
602 maling af klasselokaler 12600
750 vinduer udskiftes 22500
827 gulvet i lokale 203 27000
867 udskiftning af pumper 8000
991 maling af vindues plader 3000
1180 kildebækken - vægge 15600
1185 klasselokale 6022 fællesrum 2. vægge 8280
1253 klasselokale 6023 fællesrum 2. døre 1000
1578 klasselokale 6031 fællesrum 3. vægge 8280
1687 rep af gulv 5600
1695 klasselokale 6044 fællesrum 4. træpaneler 7080
1818 klasselokale 6042 fællesrum 4. vægge 8280
1843 rep af gulv 22500
2019 udskiftning af gulv 31990
2096 mødelokale 6062 vægge 10440
2257 mellemleder lokale 6002 vægge 8040
2445 maling af lokale 6600
2826 håndværk & design, male rum. gulv 3300
3093 udskiftning af vinduer og døre i indgangsparti og i den lave bygning 4500
3384 udskiftning af fliser 8100
3394 loft skiftes 7215
3994 gang (gym. sal) døre 1250
4056 kontor (pæd.leder og sekretær), vægge 6120
4124 lærerarbejdspladser (lærerværelse), vægge 6000
4188 klasselokale n6, loft 6300
4203 n-gang, radiatorer 1860
4220 dør udskiftes 11000
4221 toiletter vindfang (sfo), vægge 7560
4406 vinduer skiftes 49500
4415 dør skiftes 11000
4416 vindue skuftes 4500
5131 maling af vægge 3840
5530 vestre skole, fælleslokale g 1.02 ( gerigter indvendige døre) 3000
5541 vestre skole, klasse g 1.03 (gerigter indvendige døre) 2750
5546 vestre skole, klasse g 1.04 (fodliste) 6250
5885 vestre skole, musik/klasse lokale g 1.08 (fodliste) 6750
5938 vestre skole, it/depot rum g 1.15 (gerigter omkring vindue) 2500
5949 vestre skole, gang g 1.19 (fodliste) 2250
5982 vestre skole, aula f 1.11 (trægulv) 24300
5999 vestre skole, gang f 1.15 (vægge) 1440
6005 vestre skole, hjemmekundskab f 1.16 (vindue) 50000
6017 vestre skole, værksted m 1.01 (vindue) 20000
6043 vestre skole, trappeopgang h 1.01 og h 2.01 (fodliste) 6250
6045 vestre skole, trappeopgang h 1.01 og h 2.01 (vægge) 14400
6089 vestre skole, omklædning h 1.07 (vindue) 24000
6096 vestre skole, redskabsrum h 1.08 (gerigter indvendig dør) 1500
6098 vestre skole, gang h 1.10 (fodliste) 2500
6119 vestre skole, gang h 1.14 (gerigter indvendig dør) 3750
6135 vestre skole, lokale h 2.03 (vindue) 13000
6143 vestre skole, klasse h 2.04 (vindue) 37000
6145 vestre skole, klasse h 2.05 (gulv) 1100
6155 vestre skole, lokale h 2.06 (gerigter indvendig dør) 1500
6169 vestre skole, fællesrum h 2.08 (vindue) 31000
6177 vestre skole, gang k 1.04 (gulv) 4200
6181 vestre skole, gang k 1.04 (indvendig side af udvendige døre og karme) 1000
6198 vestre skole, bevægelses sal i 1.01 (gulv) 44100
6205 vestre skole, gang i 1.02 (loft) 1120
6207 vestre skole, gang i 1.02 (vægge) 2400
6215 vestre skole, gymnastiksal h 1.09 (vægge) 27840
6217 vestre skole, gymnastiksal h 1.09 (indvendig døre og karme) 2000
6218 vestre skole, gymnastiksal h 1.09 (vindue) 186000
6234 vestre skole, depot j 1.09 (fodliste) 5250
6269 vestre skole, sfo j 1.15 (fodliste) 9750
6279 vestre skole, garderobe j 1.16 (vindue) 17000
6320 vestre skole, klasse j 1.05 & v.st 1.05a (indvendig døre og karme) 1000
6336 vestre skole, klasse j 1.08 & v.st j 1.08a (gulv) 1260
6344 vestre skole, klubhus entre (vægge) 3600
6354 vestre skole, klubhus rengøringsrum/toilet (gerigter indvendig dør) 1250
6357 vestre skole, klubhus toiletter dreng og pige (vægge) 2400
6382 vestre skole, klubhus opholdsrum (vindue) 20000
6414 vestre skole, lokale 10 årgang c 0.02 og c 0.06 (vægge) 4320
6461 vestre skole, håndværk & design c 1.07 & c 1.08 (gerigter indvendig døre) 3750
6476 vestre skole, biologi d 1.07 (vægge) 1920
6532 vestre skole, kontor a 1.07 (loft) 2100
6540 vestre skole, personale rum/arbejdsplads a 1.13 (fodliste) 7000
6543 vestre skole, personalerum a 1.16 (loft) 3100
6551 vestre skole, arbejdsplads a 1.17, a 1.18 og gang a 1.04 (vægge) 11160
6553 vestre skole, arbejdsplads a 1.17, a 1.18 og gang a 1.04 (radiator) 1860
6577 vestre skole, kopi rum a 1.08 (indvendig døre og karme) 1250
6597 vestre skole, klasse a 2.08 (fodliste) 7250
6612 vestre skole, fællesrum a 2.05 (fodliste) 6000
6630 vestre skole, gang a 2.07 (indvendig døre og karme) 1000
6631 vestre skole, gang a 2.07 (gerigter indvendig døre) 5000
6632 vestre skole, fællesrum a 2.09 (gulv) 1200
6672 vestre skole, klasse a 3.09 (gulv) 940
6713 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.06b (gerigter indvendig døre) 2500
6730 vestre skole, bogdepot a 0.13 (gerigter indvendig døre) 5000
6749 vestre skole, billedkunst a 1.14 (vægge) 21720
6768 vestre skole, kontor a 1.15 (radiator) 930
7024 dør 11000
7279 dør 11000
7283 beklædning 13480
7294 vinduer 18000
8249 stern 6500
9289 maling af loft 2400
9345 huller i linoleum 900
# Opgavenavn Pris
287 dør udskiftes 55000
319 lemme udskudtes 27000
649 maling af klasselokaler kopi 12600
652 maling af klasselokaler kopi 12600
659 maling af indgang a og b samt adm.gang 12960
804 sætningsrevne repareres 950
903 sokkelpuds repareres 800
1041 klasselokale 6021 fællesrum 2. træpaneler 6960
1045 vindue udskiftes 4500
1047 vinduer udskiftes 9000
1215 kildebækken - loftmaling 40000
1319 klasselokale 6025 fællesrum 2. gulv 25650
1641 klasselokale 6036 fællesrum 3. træpaneler 6960
1721 klasselokale 6041 fællesrum 4. vægge 8280
1722 klasselokale 6041 fællesrum 4. træpaneler 6960
1858 klasselokale 6045 fællesrum 4. vægge 8280
1885 klasselokale 6046 fællesrum 4. træpaneler 6960
1955 lærerarbejdsplads 6047 træpanel 2040
1995 klasselokale 6037 fællesrum 3. træpaneler 6960
2097 uu vejleder vægge 5160
2393 musiklokale 6055 & 6074 vægge 27360
2775 bibliotek (6009) gulv 5140
2790 pigetoilet fællesrum 2. vægge 3000
2808 personaletoiletter ( samlet) vægge 3960
3959 radiator 1395
3962 loft 1800
3973 t-gang inklusion, vægge 2880
3990 t-gang lokale t7, vægge 12000
4002 kantine, vægge 11400
4031 musik lille depot, vægge 4680
4048 c-gang, vægge 13200
4085 forkontor (sekretær) vægge 4680
4138 trappe opgang (aula), loft 1040
4204 trappeopgang (sfo), loft 3680
4209 sfo køkken, vægge 5880
4218 gang sfo, vægge 15840
4232 sfo lille gang (sfo køkken), vægge 960
4808 rep af gulv 2250
5515 vestre skole, klasse g 1.01 (vægge) 9600
5521 vestre skole, klasse g 1.01 (radiator) 930
5522 vestre skole, fællesrum g 1.02 (gulv) 960
5536 vestre skole, klasse g 1.03 (fodliste) 6250
5538 vestre skole, klasse g 1.03 (vægge) 9600
5889 vestre skole, musik/klasse lokale g 1.08 (gerigter indvendig dør) 1250
5890 vestre skole, musik/klasse lokale g 1.08 (gerigter omkring vindue) 2500
5905 vestre skole, klasse g 1.12 (gerigter indvendig dør) 2750
5916 vestre skole, fællesrum g 1.13 ( vægge) 7680
5921 vestre skole, fællesrum g 1.13 (gerigter omkring vindue) 2500
5958 vestre skole, toilet f 1.01 (fliser) 35100
5974 vestre skole, gang f 1.05 & afsats 1.sal (loft) 2400
6037 vestre skole, bibliotek og kontor (fodliste) 26500
6038 vestre skole, bibliotek og kontor (vægge) 20520
6049 vestre skole, spu. h 1.02 (fodliste) 10250
6069 vestre skole, multirum h 1.05 (gulv) 900
6075 vestre skole, multirum h 1.05 (radiator) 930
6084 vestre skole, omklædning h 1.07 (vægge) 7080
6133 vestre skole, lokale h 2.03 (indvendig døre og karme) 1000
6159 vestre skole, depot h 2.07 (fodliste) 4500
6162 vestre skole, depot h 2.07 (vindue) 11000
6184 vestre skole, omklædningsrum og bad k 1.01 (vægge) 3960
6199 vestre skole, bevægelses sal i 1.01 (fodliste) 12250
6200 vestre skole, bevægelses sal i 1.01 (vægge) 24720
6211 vestre skole, redskabsrum i 1.03 (loft) 1200
6232 vestre skole, garderobe j 1.23 (ydre dør) 1000
6252 vestre skole, sfo j 1.10 (vægge) 9600
6266 vestre skole, balkon j 2.26 (vægge) 8040
6274 vestre skole, sfo j 1.15 (vindue) 39000
6287 vestre skole, toiletter j 1.12, j 1.13 & j 1.14 (loft) 800
6342 vestre skole, klubhus entre (fodliste) 2750
6348 vestre skole, klubhus entre (indvendig side af ydre dør og karm) 1000
6370 vestre skole, klubhus køkken/alrum (loft) 4000
6396 vestre skole, håndarbejde (balkon) b 1.01 (radiator) 2790
6438 vestre skole, lokale c 0.11 (gerigter indvendig dør) 3750
6454 vestre skole, gang c 1.01 (radiator) 930
6468 vestre skole, demonstrations lokale d 1.06 & opbevarings lokale d 1.05 (fodliste) 9250
6474 vestre skole, biologi d 1.07 (gulv) 1420
6485 vestre skole, fysik/kemi d 1.04 (vindue) 60000
6493 vestre skole, trappeopgang d 0.01 (vindue) 12000
6508 vestre skole, sløjd svejse rum d 0.07 (gulv) 900
6509 vestre skole, sløjd svejse rum d 0.07 (fodliste) 1000
6513 vestre skole, sløjd d 0.08 (vægge) 6000
6558 vestre skole, gang a 1.21 (vægge) 2400
6575 vestre skole, kopi rum a 1.08 (loft) 3400
6578 vestre skole, kopi rum a 1.08 (gerigter indvendig døre) 3750
6598 vestre skole, klasse a 2.08 (loft) 6000
6677 vestre skole, klasse a 3.09 (radiator) 930
6684 vestre skole, teknikrum/lager/fyrrum a 0.17 (gerigter indvendig døre) 1250
6699 vestre skole, lærer arbejdsplads a 0.14 (fodliste) 6250
6714 vestre skole, gang a 0.12 (loft) 3760
6719 vestre skole, trappeopgang a 0.02, a 1.02, a 2.02 og a 3.02 (loft) 10240
6728 vestre skole, bogdepot a 0.13 (loft) 3040
6740 vestre skole, personale toiletter a 0.04 (radiator) 930
6756 vestre skole, vådområde og lille gang a 0.10 (loft) 2560
6774 vestre skole, gang a 1.12 (gerigter indvendig døre) 2500
6784 vestre skole, skole insp. kontor a 1.05 (fodliste) 5250
7291 blik 7500
7342 døre og vinduer 31500
7794 udskiftning af vinduesfuger 202500
8091 vinduer 13500
8437 vindue 13500
# Opgavenavn Pris
171 vinduer males 2000
201 vinduer males 15000
202 stern, underbrædder og rem males 4480
204 vindskeder og underbrædder males 1400
249 facadeparti males 6000
255 dør males 2000
260 vindskeder udskiftes 2800
261 underbrædder males 2800
266 underbrædder males 1680
278 veranda males 12000
281 underbrædder males 2520
351 facadeparti males 30000
356 dør males 2000
386 døre males 7000
398 vindskeder males 1120
405 vindskeder og underbrædder males 2100
410 facadepartier males 6000
438 værn males 1200
465 maling af døre 8000
594 None 5000
801 facadeparti males 30000
886 vinduer males 4000
931 varmeanlæg 4000
936 vandinstallation 4000
997 maling af paneler 2400
1049 døre males 6000
1051 vindue males 3000
1090 maling af vægge 6000
1390 klasselokale 6060 vægge 8280
1594 klasselokale 6033 fællesrum 3. gulv 1140
1718 klasselokale 6041 fællesrum 4. gulv 1140
1905 klasselokale 6059 gulv 1140
1988 maling af fodlister 30000
1993 maling af vægge 16800
2121 vinduer males 8000
2159 facadepartier malerbehandles 7500
2328 dør males 2000
3370 maling af vægge 33600
3957 træbeklædning males 900
3979 t-gang, gulv 1280
4012 billedkunst, gulv 1320
4064 vinduer males 5000
4095 c- gang lærerarbejdspladser c5, gulv 1180
4113 c-gang klasselokale c2, gulv 1280
4114 c-gang klasselokale c1, gulv 1320
4162 klasselokale n5, gulv 1000
4316 maling af dør 2000
4335 vinduer males 15000
4357 døre males 4000
4399 murværk repareres 950
4475 vinduer males 20000
4518 beton søjler males 1584
4520 træbeklædning males 1500
4549 facadeparti males 28000
4911 vægge males 5760
5007 maling af væg 6000
5008 maling af kram 6250
5141 maling af vægge 3840
5154 polish af gulv 1540
5160 male karm 1500
5191 radiator males 930
5195 gerigter males 2500
5200 loft males 3200
5205 vinduer males 8000
5207 loft males 1008
6912 vinduer 7000
6959 port indgang 1500
7013 vinduer 36000
7023 vandskuring 2000
7282 vinduer 4000
7359 facade 4000
7362 facade 4800
7365 facade 2000
7371 maling af sokkel 1920
7395 sokkel rep. 960
7415 maling af udhæng 5040
7427 limtræ beskyttes 3500
7448 malerbehandling af underbrædder 63000
7634 facade 12000
7661 facade 800
7813 murværk 3800
7938 sokkel 2000
7954 facade 10800
8020 belægningsfliser 2250
8102 maling 2000
8109 maling af limtræ 35000
8142 sokkelpuds 12000
8260 skorsten 14250
8301 maling af vinduer og døre 15000
8302 vindskeder og stern 3500
8401 kvist 4000
8426 vinduer 4000
8431 udhæng og stern 5600
8500 vandskuring 3200
8555 vinduer 16000
8575 afrensning af murværk 9500
8826 vedligeholdelse af gulv. 1200
8841 vedligeholdelse af gulv 12800
8861 vedligeholdelse af gulv 12800
9001 facade 150000
# Opgavenavn Pris
146 træbeklædning males 1600
149 træbeklædning males 800
168 vinduer males 15000
220 facade males 1920
230 svalegang males 15000
259 underbrædder males 1400
268 døre males 1000
296 dør males 2000
354 udhæng males 3080
364 dør males 4000
366 facadepartier males 17000
367 udhæng males 840
393 døre males 10000
399 underbrædder males 1120
413 udhæng males 2100
442 sætningsrevne repareres 800
446 vinduer males 4000
464 vinduer males 10000
494 sokkel males 4560
623 gavl og vindskeder males 3000
639 dør males 4000
709 dør males 2000
713 gelænder og overdækning males 1200
776 overdækning males 840
872 vindue males 2000
934 dør males 4000
970 vandinstallation 4000
1007 løst puds 750
1017 udskiftning af pumper 24000
1029 vandinstallation 4000
1680 maling af raditor 1395
1816 klasselokale 6042 fællesrum 4. gulv 1140
1829 behandling af gulv 2000
1850 maling af karm 1500
1999 maling af døre 9000
2033 maling af fodlister 2250
2212 facade males 3360
2220 dør males 2000
2221 vinduer males 4000
2358 radiatorer, termostatventiler m.v. udskiftes 50000
3711 træbeklædning males 20000
3983 t-gang lokale t6, gulv 1560
4003 rengøringsdepot (kantine), gulv 840
4107 c-gang klasselokale c4, gulv 1280
4145 gang ( mellem lærerværelse, kontor og toiletter) 2640
4187 klasselokale n6, gulv 1200
4298 stålkonstruktion males 21000
4325 vindue males 2000
4329 murværk omfuges 7125
4358 træbeklædning males 6000
4464 underbrædder males 2100
4467 vinduer males 10000
4468 dør male 4000
4497 vinduer males 4000
4797 rep af gulv 2250
4809 rep af gulv 10800
4820 lak gulv 7500
5189 vinduer males 8000
6864 maling af vinduer 16000
6877 tag 16000
6897 udhæng 2800
6942 gummifuger mellem elementer 28000
6948 stern 1055
6982 stern 3900
7039 stern 2800
7058 varmefordelingsanlæg - udskiftning af eksisterende varmefordelingspumpe til en ny energibesparende pumpe inkl. isolering. 4000
7254 garage maling 2800
7268 murværk 7125
7280 facade 14250
7293 facade 38000
7364 facade 49500
7495 maling af vinduer 15000
7828 murværk 23750
7838 maling af pudset læmur 1728
7855 maling af vinduer 1000
7939 sokkel 1200
7948 udhæng, stern/vindskede 7000
7957 maling af kryberum 3500
8021 maling 20000
8023 limtræsender 6500
8103 vinduer 14000
8115 murværk 950
8117 maling 4200
8119 sokkel 1200
8189 vindue 38000
8233 udhæng 7000
8243 vindue 3000
8428 sokkel 8000
8442 maling af skur 12000
8457 vinduer 6000
8469 døre/vinduer/beklædning 8000
8490 udhæng 7000
8513 vinduer 4000
8514 sokkelpuds 1600
8518 sokkelpuds 2000
8544 sokkelpuds 2000
8553 vinduer 50000
8838 vedligeholdelse af gulv. 12800
8847 vedligeholdelse af gulv. 12800
8853 vedligeholdelse af gulv. 1400
# Opgavenavn Pris
17 indgangsdør i kælder, maling 1000
145 vindskede og rem males 1400
147 træbeklædning males 1400
210 underbrædder males 2800
226 facade malerbehandles 2400
236 kælderdør males 2000
245 vinduer males 3000
301 døre males 5000
335 facadepartier males 300000
372 vindue males 1000
373 dør males 4000
392 dør males 2000
400 stern og underbrædder males 1120
402 stern og underbrædder males 2660
415 udhæng males 52500
441 døre males 5000
443 dør males 4000
476 facadepartier males 20000
480 døre males 12000
614 huller i loft a305 19425
741 døre males 12000
747 dør males 3000
761 beton dæk repareres 1000
764 kældervinduer males 5000
866 dør males 2000
912 vandinstallation 4000
967 udskiftning af pumpe 4000
1111 udskiftning af pumper 12000
1122 udskiftning af pumper til varme 12000
1157 udskiftning af pumpe til varmeinstall. 4000
1159 udskiftning af pumpe til brugsvand 4000
1245 udskiftning af pumpe til varmeinstall. 4000
1259 udskiftning af pumper til varmeanlæg 8000
1690 klasselokale 6044 fællesrum 4. gulv 1520
1697 råd i bunden af vinduerne 9000
1771 maling af fodlister 17500
1896 klasselokale 6060 gulv 1340
2009 maling af radiator 1860
2324 vinduer males 45000
2331 vinduer males 30000
3963 underbrædder males 5040
4015 håndarbejde, gulv 1940
4060 underbrædder males 6300
4072 stern males 6330
4099 vinduer males 2000
4144 døre males 27000
4230 døre males 12000
4322 maling af dør 5000
4337 facade males 57500
4405 dør males 2000
4465 murværk repareres 2850
4469 udhæng males 840
4473 udhæng male 14840
4474 træbeklædning males 4000
4544 spær males 8400
4547 vinduer males 8000
4554 udhæng males 2800
4788 maling af væg 9600
4813 rep af karm 1000
4817 lak af gulv 291000
4828 maling af karm 3000
4917 vinduer males 20000
5000 maling af fodlister 15000
5188 gerigter males 2500
5192 fodpaneler males 5000
6876 udhæng og stern 2100
6896 maling af beklædning 10000
6898 tagrende 1000
6921 udv. beklædning 14000
7008 sokkel 12000
7010 murværk 2500
7018 stern 2100
7025 murværk 2500
7028 vinduer 2000
7035 dør 1000
7036 facade 47500
7267 bortskaffelse 950
7311 vinduer 14000
7348 murværk 4750
7353 tagrende 3500
7368 facade 19000
8118 sætningsrevne 7125
8120 rep af fuger 9500
8141 vinduer 4000
8188 sokkel 3200
8256 facader 475000
8275 fjernelse af svalereder 65000
8319 udhæng 4500
8461 vinduer og dør 4000
8463 sokkelpuds 6000
8475 sokkelpuds 4000
8497 udhæng 2800
8505 sætningskader 2375
8507 sætningsrevne 2375
8511 stern 2100
8552 sokkelpuds 6000
8560 murkrone 4750
8567 murværk 4750
8822 vedligeholdelse af gulv. 5400
8844 vedligeholdelse af gulv. 12800
# Opgavenavn Pris
170 overdækningen og underbrædder males 1400
195 facadeparti males 1300
214 udhæng males 1400
218 kælderdør males 2000
231 facadeparti males 4000
244 dør males 3000
246 vindue males 1000
262 underbrædder males 3920
267 facadeparti males 7000
274 underbrædder males 3920
300 vinduer males 8000
363 dør males 2000
389 træbeklædning males 2700
411 stern og underbrædder males 4200
423 dør males 5000
436 vinduer males 615000
467 træbeklædning males 30000
472 facadepartier males 18000
633 dør males 2000
638 gulvbehandling, personalerum 68550
685 fliser ved håndvask 10800
739 facader males 7200
763 værn males 900
766 kældervinduer males 2000
806 maling af væg 10800
1138 udskiftning af ovenlys 144000
1146 varmeinstallation 4000
1513 klasselokale 6030 fællesrum 3. gulv 1140
1628 klasselokale 6035 fællesrum 3. gulv 1140
1636 klasselokale 6036 fællesrum 3. gulv 1140
1677 maling af radiator 1395
1747 gulvsamling def 6750
1768 maling af vægge 24000
1991 maling af fodlister 26250
2059 paneler males 750
2123 døre males 4000
2165 underbrædder males 5600
2334 altan overfladebehandles 9600
3614 vand-installation 4000
3712 facadepartier males 50000
3942 gulv 1060
3956 gulv 860
4001 kantine, gulv 7620
4084 dør males 5000
4104 c-gang klasselokale c6, gulv 1360
4158 klasselokale n7, gulv 1060
4160 klasselokale n8, gulv 1160
4177 klasselokale n2, gulv 1000
4288 træbeklædning males 2500
4328 pudslag repareres 7500
4338 træbeklædning overfladebehandles 4000
4361 træbeklædning males 11000
4427 murværk repareres 2375
4502 dør males 4000
4548 vinduer males 15000
4557 spær males 8400
4559 døre males 20000
4805 rep af gulv 900
4816 maling af karm ved dør 3750
4829 maling af radiator 1395
4979 maling af radiator 930
4996 maling af dør 1000
5015 maling af fodlister 18750
5031 male fodliste i lille sal ved køkkenet 18750
5132 maling af væg 3840
5186 væg males 6120
6868 facade beklædning 12000
6886 vinduer 29000
6977 vinduer/døre 4000
6985 udhæng 6300
6989 sokkel 4000
6990 udhæng 6300
7011 murværk 2500
7012 murværk 2500
7089 udhængsbrædder 14000
7090 hjørne stolper 2500
7251 malerbehandling af vindske 1120
7358 facade 8160
7360 facade 22500
7839 sokkel 2000
7945 rep af facade 4000
8105 sokkelpuds 20000
8108 maling af vinduer 30000
8244 murværlk 950
8263 omfugning af murværk 7125
8300 reparationer på murværk 2375
8318 udhæng 1300
8462 fuger 2375
8466 stern og beklædning 3500
8488 murværk gesims 4750
8499 vinduer 6000
8512 vandskuring 800
8517 sætningsrevner 2375
8547 sokkel 1440
8549 vandskuring 4000
8566 vinduer 3000
8569 vindue 1000
8571 skur m.m. 5000
8858 vedligeholdelse af gulv. 12800
8882 vedligeholdelse af gulv. 2800
# Opgavenavn Pris
140 træbeklædning males 1000
221 dør males 3000
224 døre males 15000
243 vindskeder males 2100
248 vindskeder males 840
256 vinduer males 4000
283 veranda males 6000
295 vinduer males 2000
304 døre males 7000
318 døre males 17000
343 facadeparti males 35000
355 dør males 4000
370 vindue males 1000
387 facadeparti males 12000
432 porte males 16000
433 vinduer i lyskasser males 4000
434 døre males 8000
478 sokkel males 4800
503 udhæng males 700
612 huller i loft a303 11100
729 facader males 2880
731 udhæng males 1400
746 sokkel males 720
771 vinduer males 5000
807 maling af væge inden for 5 årig periode 2760
900 vinduer males 4000
917 vægge males 2640
999 lakering af trappe 2000
1042 udhæng males 9800
1148 vandinstallation 4000
1296 vinduer males 12000
1688 maling af væg 5040
1689 maling af fodlister 3750
1706 klasselokale 6040 fællesrum 4. gulv 1140
1992 maling af døre 5000
1994 behandling af gulv 960
2061 døre males 3000
2122 veranda behandles 9000
2246 facader males 7200
2335 facader males 19200
2412 vægge males 2040
3285 maling af døre 1500
3294 fodlister males 3000
3607 brugsvand-installation 4000
3612 varmeinstallation 4000
3621 varmeinstall. 4000
3951 gulv 940
4078 stern males 1688
4092 vinduer males 40000
4146 døre males 16000
4151 døre males 16000
4208 sfo køkken, gulv 800
4215 gang sfo, gulv 2340
4227 vinduer males 18000
4235 maling af træværk 6000
4355 facade males 9600
4430 vinduer males 15000
4505 facade males 4320
4507 facade males 5760
4555 døre males 10000
4567 murværk repareres 950
4992 maling af vægge 1800
5003 maling af herrer rum 4 4800
5181 rør males 3750
5197 radiator males 930
5206 fodpaneler males 2750
6863 maling 20000
6949 puds af huller 2000
6988 udhæng 6300
7017 facade puds 14000
7026 rep af fuger 1425
7027 facade 4750
7162 rep af sokkel 3840
7262 udhæng og stern 7000
7354 tag 12000
7366 facade 2000
7509 maling af døre,vinduer og udv. træværk 1000
7821 udhæng 13000
7824 murværk 2375
7942 maling af udhæng 7000
8099 lyskasse 2375
8112 maling 4200
8144 facade 33250
8225 udhæng, stern/vindskede 7000
8234 udhæng 1800
8270 vinduer 15000
8315 sokkel 3200
8316 vinduer 225000
8317 vinduer 45000
8467 vinduer 2000
8515 vandskuring 2000
8519 vandskuring 2000
8521 maling af døre og vinduer 15000
8562 stern 4200
8570 vindskeder 2240
8836 vedligeholdelse af gulv. 5400
8872 vedligeholdelse af gulv 9000
8914 vedligeholdelse af gulv. 8000
8927 tåsinge bibliotek 4900
9292 fugtskade 2500